tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

Cáo ngũ phương Lễ khánh trạch

Cập nhật : 05/07/2014
Thái Thượng Ngọc chỉ phù mệnh cáo hạ Cung thỉnh Toạ hạ5 Trung Ương đao lộc Thiên Vương Khắc lĩnh thập vạn hùng binh tốc đáo bản


CÁO NGŨ PHƯƠNG LỄ KHÁNH TRẠCH

 

Thái Thượng Ngọc chỉ phù mệnh cáo hạ

Cung thỉnh

Toạ hạ5

Trung Ương đao lộc Thiên Vương

Khắc lĩnh thập vạn hùng binh tốc đáo bản

Hoả ngục lệnh truyền chư tướng bỏ bố trận bài binh căn cấm tứ duy Thượng Hạ như kiến ngũ hành yêu tinh phục tử cố khí mộng ác hình cảnh tà

Tinh nam nữ nhất thiết vị trọng chi quỷ phổ hành chưởng đề nhiếp phó hoả đàn hoả uy chúng quỷ hoá túc ngục trần cung thừa

Phật lựu bảo an chú nhân khang vật quản gia môn hưng vượng nhất như cáo hạ

Vĩ hoả trạch chuyền lấp như luật lệnh

Tuế thứ niên nguyệt nhật thời cáo

Thái thượng chính nhất pháp sư phụng hành

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®