tư vấn bao la vạn sự

FengShui Master Tran Ngoc Kiem/ Phong Thuỷ Sư Trần Ngọc Kiệm/ 風水師陳玉儉

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes evelyne replica fake louis vuitton tas kopen replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton backpack replica zaino louis vuitton falso replica louis vuitton hobo fake chanel wallet louis vuitton shoes replica gucci replica 1:1 replica chanel wallet louis vuitton district pm replica louis vuitton wallet replica hermes belt replica replica lv australia replica goyard replica goyard Louis Vuitton wallet replica fake lv man bag chanel backpack replica louis vuitton messenger bag replica louboutin pas cher louboutin pas cher chanel bag replica louis vuitton imitazioni hermes belt replica gucci replica replica Louis Vuitton shoes louis vuitton district pm replica Replica Fendi Backpacks borse false louis vuitton napoli replica louis vuitton wallet 1:1 replica cartier love bracelet louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica louboutin cartier love bracelet replica Borse Louis Vuitton false dove trovarl louboutin pas cher Louis Vuitton Replica replica goyard dior tasche replica chanel imitazioni perfette van cleef replicaa replica gucci shoes cartier schmuck replica deutschland borse gucci imitazioni Louis Vuitton Taschen replica chanel shoes replica handbags replica Australia cartier love imitazione zaino louis vuitton falso

How to choose good age for constructing house

Cập nhật : 24/02/2017
by Fengshui Master Tran Ngoc Kiem
 
 
 

Feng shui Master Tran Ngoc Kiem
  
Invited to join Researching Human Hidden Potential Capabilities Committee (since 11/1996) and Center for Investigation Human Potential Capabilities (since 3/1997).  


Normally any real estate projects built with careful selection of timing, age, spiritual and feng shui aspects are sustainable over time and sure to bring wealth and good luck to the owner. On the contrary, projects without those care will be more likely to encounter disaster, misfortune, corruption, inefficient business and even uninhabited.

Therefore, when starting a new projects like villa, hotel, office, bank, resort, condominums, etc, you should follow these instructions for better result.

1. Choose among 9 categories (based on your lunar age)

Age

Category

10

Trạch Phúc (good)

11

Trạch Đức (good)

12

Trạch Bại (bad)

13

Trạch Hư (bad)

14

Trạch Khốc (bad)

15

Trạch Quỷ (bad)

16

Trạch Tử (bad)

17

Trạch Bảo An (good)

18

Trạch Lộc (good)


Then the circle repeats itself every 9 years.

 2. Avoid Kim Lâu:

“Kim lâu bàng ách khởi Khôn cung

Thường liên đáo ngũ nhập trung cung

Khảm – Ly - Chấn – Đoài vi thượng cát

Càn – Khôn - Cấn - Tốn thị vi hung.”

The age of Kim Lâu is calculated by diving the owner's lunar age by 9

- If the residual is 1, it's called "Kim Lâu Thân" which brings bad luck to the owner self.

- If the residual is 3, it's called "Kim Lâu Thê" which cause disaster to the owner's wife.

- If the residual is 6, it's called "Kim Lâu Tử" which is harmful to the owner's children.

- If the residual is 8, it's called "Kim Lục Súc" which is bad for animals living in the house.

3. Avoid Hoang Ốc (uninhabited house)

According to documents passed from tradition, the circle of "Hoang Ốc" age is divided in 6 sectors:

- Nhất Cát (Nhất Kiết): Good for everything

- Nhì Nghi: Beneficial in most ways

- Tam Địa Sát:The owner will have to suffer from diseases

- Tứ Tấn Tài: Wealth will flood in

- Ngũ Thọ Tử: Family will be seperated and endangered by death

- Lục Hoang Ốc: Bad and unlikely to accomplish anything

difficult to achieve (Luc snail create a home majeure).

How to calculate “Hoang Ốc’ age:

- Use the tens in the owner's age to find starting point: 10 at Nhất Cát, 20 at Nhì Nghi, 30 at Tam Đại Sát, 40 at Tứ Tấn Tài, 50 at Ngũ Thọ Tử, 60 at Lục Hoang Ốc. 70 starts over at Nhất Cát. And so on.

- Then use the units to run the circle.

8 types of age are free from this circle:

Tân Mùi (1931, 1991, etc), Nhâm Thân (1932, 1992, etc)

Kỷ Sửu (1949, 2009, etc), Canh Dần (1960, 2010, etc)

Tân Sửi (1961, 2011, etc), Nhâm Dần (1962, 2012, etc)

Kỷ Mùi (1979, 2039, etc), Canh Thân (1980, 2040, etc)

4. Avoid the 3 continuous disasters:

- First disaster is for wealth

- Second disaster is for pets/animals living in the house

- Third disaster is for people living in the house


Animal of birthyear

1st disaster

2nd disaster

3rd disaster

Monkey

Rat

Dragon

 

 Year of Tiger

 

 Year of Rabbit

 

 Year of Dragon

Snake

Rooster

Ox

 

 Year of  Pig

 

 Year of Rat

 

 Year of Ox

Pig

Rabbit

Goat

 

 Year of Snake

 

 Year of Horse

 

 Year of Goat

Tiger

Horse

Dog

 

 Year of Monkey

 

 Year of Rooster

 

 Year of Dog


5. When the owner is still in "gray scarf period" (his parents passed away reccently) or his wife is pregnant, he has to avoid carrying out the groundbreaking, topping, concrete roof building and even opening new businesses.

6. Concerning star shining upon the owner in the current year.

If the owner is under a bad star for the time being but the 5 criterias above are met, it is still alright to do groundbreaking. Just remember:

- Under Thái Bạch star (04-13-22-31-40-49-58-67-76-85 years old) - better after Lunar May

- Under La Hầu star (10-19-28-37-46-55-64-73-82 years old) - better after Lunar July

- Under Thái Âm (08-17-26-35-44-53-62-71-80 years old) - better after Lunar August

- Under Kế Đô star (07-16-25-34-43-52-61-70-79 years old) - better after Lunar September

- Under Thuỷ Diệu star (12-21-30-39-48-57-66-75-84 years old) - better after Lunar October

7. Borrow the age.

It is always the best to use the owner's age for constructing a new house. However, if the owner's age is not good for building that year, he should ask to borrow other's better age. This solution is surely the most reluctant. But it only helps when the owner's age is in slightly bad category. In case the owner's age is extremely bad, it only reduces disasters partly. Especially ineffective if the borrower does the redeeming ceremony right away. Under  urgent circumstances, try to find an experienced Master for help to minimize the risk.

8. Groundbreaking (or "Locate Dragon" method)

Chopping the hoe into the house ground 5 times each direction in this order: ordinal directions (NE, SE, NW, SW), cardinal directions (E, W, S, N) and right in the middle. Totally 45 times.

To be able to "Locate Dragon", we have to base on the starting time. For instance in January "Lục Càn Long Phúc, Tứ Tốn Long Bối, Nhị Khôn Long Đầu, Bát Cấn Long Túc, Tam Chấn Long Nhĩ, Thất Đoài Long Tỷ, Cửu Ly Long Mục, Nhất Khảm Long Vĩ, Ngũ Trung Cung Long Tề.

9. Topping - Pouring concrete roof - Moving in - Housewarming ceremony etc.

Based on the time carrying out to decide matters like which direction the owner should face in topping and pouring concrete roof ceremony, which position he should stand on, how many concrete buckets to pour, how to do the topping, etc.

 

 Pháp Sư  

 Trần ngọc Kiệm
Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia
Chuyên gia phong thuỷ
Tel : 0913290384
Homepage: baolavansu.com
Email: tranngockiem57@gmail.com
 Được mời tham gia Ban nghiên cứu khả năng tiềm ẩn của con người từ tháng 11/1996
Được mời  tham gia trung tâm nghiên cứu tiềm năng của con người từ tháng 3/1997

Xem tuổi làm nhà – Xem ngày làm nhà - Cửu trạch – Kim lâu – Hoang ốc – Tam tai - Mượn tuổi - Động thổ - Thượng lương - Lễ động thổ

Thông thường công trình nào khởi công được chọn lựa ngày giờ, tuổi tác và xem xét cẩn thận tâm linh, phong thuỷ thì được bền vững với thời gian, chủ nhà được vinh hoa phú quý, Ngũ đại đồng đường. Ngược lại những công trình không chuẩn bị chu đáo những việc trên thường bị thiên tai, địch hoạ, nhanh chóng bị hỏng, không có người ở, chủ nhân gặp bất hạnh rủi ro, kinh doanh không hiệu quả v.v.

 Do đó khi các bạn muốn khởi công nhà ở, biệt thự, khách sạn, văn phòng, ngân hàng, chung cư, khu resort v.v. nên theo thứ tự những lựa chọn sau thì sẽ được vạn sự như ý.

1-    Chọn cửu trạch:

  Gồm có 9 Trạch :

-Trạch Phúc, cát

-Trạch Đức,  cát

-Trạch Bại,   hung

-Trạch Hư,   hung

-Trạch Khốc, hung

-Trạch Quỷ, hung

-Trạch Tử,   hung

-Trạch Bảo, cát

-Trạch Lộc, cát

Cách tính Cửu trạch như sau:

 10 tuổi Trạch Phúc, 11 tuổi Trạch Đức, 12 tuổi Trạch bại, 13 tuổi Trạch Hư, 14 tuổi Trạch Khốc, 15 tuổi Trạch Quỷ, 16 tuổi Trạch Tử, 17 tuổi Trạch Bảo an, 18 tuổi Trạch Lộc cứ như thế tính đi.

2- Tránh Kim lâu:

Kim lâu bàng ách khởi Khôn cung

Thường liên đáo ngũ nhập trung cung

Khảm – Ly - Chấn – Đoài vi thượng cát

Càn – Khôn - Cấn - Tốn thị vi hung.

Cách tính tuổi Kim Lâu như sau: lấy tuổi mụ của người trụ cột trong gia đình chia hết cho 9:

+ Nếu dư 1 là phạm Kim lâu thân (Gây tai hoạ cho bản thân người chủ);

+ Nếu dư 3 là phạm Kim lâu thê (Gây tai hoạ cho vợ của người chủ);

+ Nếu dư 6 là phạm Kim lâu tử (Gây tai hoạ cho con của người chủ);

+ Nếu dư 8 là phạm Kim lục súc (Gây tai hoạ cho con vật nuôi trong nhà.

3- Tránh hoang ốc:

Theo các tài liệu về Trạch cát dân gian, vòng tính tuổi Hoang Ốc chia ra làm 6 cung:

1. Nhất Cát (hay Kiết cũng vậy): Làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông, thuận lợi (Nhất kiết an cư, thông vạn sự).

2. Nhì Nghi: Làm nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng, giàu có (Nhì nghi tấn thất địa sinh tài).

3. Tam Địa Sát: Tuổi này làm nhà là phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật (Tam sát nhơn do giai đắc mệnh).

4. Tứ Tấn Tài: Làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới (Tứ tấn tài chi phước lộc lai).

5. Ngũ Thọ Tử: Tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly (Ngũ tử ly thân phòng tử biệt).

6. Lục Hoang Ốc: Tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được (Lục ốc tạo gia bất khả thành).

Cách tính là khởi tuổi bắt đầu 10 tại nhất Cát, 20 tại nhì Nghi, 30 tại tam Đại Sát, 40 tại tứ Tấn Tài, 50 tại ngũ Thọ Tử, 60 tại lục Hoang Ốc, 70 lại bắt đầu từ nhất Cát…

Có tám tuổi không bị phạm cách tính này:

Tân Mùi, Nhâm Thân

Kỷ Sửu, Canh Dần

Tân Sửu, Nhâm Dần

 Kỷ Mùi, Canh Thân

4- Tránh Tam tai:

-Tam tai đầu tổn tài

-Tam tai giữa tổn lục súc

-Tam tai cuối tổn nhân khẩu

Cách tính Tam tai:

-Tuổi Thân, Tí, Thìn vào năm Dần, Mão, Thìn

-Tuổi Tị, Dậu, Sửu vào năm Hợi, Tí, Sửu

-Tuổi Hợi, Mão, Mùi vào năm Tị, Ngọ, Mùi

-Tuổi Dần, Ngọ, Tuất vào năm Thân, Dậu, Tuất

5-Tránh chủ nhân: đang vận khăn xám, Vợ đang mang thai thì không được động thổ, cất nóc, đổ bê tông mái nhà, dọn phòng, khai trương.

6- Liên quan sao chiếu mệnh:

 Khi chủ nhà gặp hạn sao xấu vẫn có thể động thổ trạch nếu xem những yêu cầu trên đều được, nhưng phải chuý ý:

Hạn sao Thái bạch nên làm sau tháng 5 âm lịch

Hạn sao La hầu nên làm sau tháng 7 âm lịch

Hạn sao Thái âm nên làm sau thánh 8 âm lịch

Hạn sao Kế đô nên làm sau tháng 9 âm lịch

Hạn sao Thuỷ diệu nên làm sau tháng 10 âm lịch

7- Mượn tuổi:

 Khi làm nhà thì phải chính chủ mới tốt, nếu không được tuổi mà phải mượn tuổi là bất đắc dĩ. Những trạch xấu ít thì còn có tác dụng, nếu gặp trạch quá xấu thì chỉ giải được 1 phần thôi. Nhiều người mượn tuổi làm nhà, làm xong nhà lễ xin chuộc lại ngay là không có tác dụng. Đã không được tuổi làm nhà thì làm sao được tuổi mà chuộc nhà ( như mua nhà)?

 Nếu trong hoàn cảnh bắt buộc phải làm thì phải tìm Thầy giỏi có kinh nghiệm để hạn chế rủi ro.

8- Động thổ:  Gọi là phép điểm Long

 Dùng Cuốc là tốt nhất, đứng theo hướng quy định rồi cuốc vào trong nhà mỗi nơi 5 nhát theo thứ tự: Gồm 4 tứ duy + 4 tứ chính + trung cung

Tổng cộng là 45 nhát.

Phép điểm Long: phải dựa vào thời điểm khởi công mới tầm được Huyệt đạo của Long.

 Ví dụ : Tháng giêng thì lục Càn Long Phúc,tứ Tốn Long Bối,  nhị Khôn Long Đầu,  bát Cấn Long Túc, tam Chấn Long Nhĩ, thất Đoài Long Tỷ, cửu Ly Long Mục, nhất Khảm Long Vĩ, ngũ Trung cung Long Tề ..cứ thế suy ra.

9-Thượng lương - Cất nóc - Đổ bê tông mái nhà - dọn nhà mới –  lễ tân gia - trấn trạch - bồi hoàn long mạch v.v. đều xem như trên.

 Tuỳ thời gian làm để biết khi thượng lương hay đổ bê tông mái nhà, chủ nhà sẽ đứng vị trí nào? quay mặt về đâu? đổ bao nhiêu xô bê tông? hoặc cất nóc nhà ra sao?

法师陳玉儉

風水师

占星家

外感家

手机:0913290384

网站:baolavansu.com

微信。电邮:tranngockiem57@gmail.com 

11/1996年,陈法师开办人的隐藏能力研究班。成立人的的潜能研究中心"3/1997

建造房屋的问题
建造房屋是一生中最重要的事情,要建造一间个好符合风水原理。能为主人带来兴旺吉样,顺心顺意的好房屋,必须要做到符合以下的条件。
选择岁,日期造屋: 九宅,今楼,荒厂至,三灾,借岁,动土,上屋顶,拜土地 请求动土:
按照主人的岁月,选择日期动工,结合正确风原理就一定能为主人带来荣华富贵,五代同堂,
苦不遵循这个方法,常遇到天灾,屋无人住,主人不幸,经营失败••••••
所以,要想开始建造新屋,大厦,客厅,书房,银行,公寓••••,必须根据以下的方法
1• 选择九宅:
福宅(吉)
德宅(吉)
败宅(凶)
虚宅(凶)
哭宅(凶
鬼宅(凶)
死宅(凶)
宝宅(吉)
禄宅(吉)
看九宅的方法: 根据主人的岁数来计算:
10 岁福宅 16岁死宅
11岁德宅 17岁宝宅
12岁败宅 18岁禄宅••••••••
13岁虚宅
14岁哭宅
15岁鬼宅
2• 今楼
算今楼起头于款宫
联到五于中宫:
坎,离,震,兑为上吉
乾、坤,艮,巽氏为凶
算今楼的方法,把主人的数岁除以9
1为范今楼申(本身主人被害)
3为范今楼妻(主人的妻子被害)
6为范今楼子(主人的儿子被害)
8为范今楼六畜(畜物养在家里被害
3。离开荒屋:
根据宅吉民间习俗,荒屋岁数分为六宫:
1。一吉,(一吉安居,通万事)建造屋平安,万事如意。
2。二宜(二宜进七地生财)建造屋顺利,兴旺,富贵。
3。三地杀(三杀人由佳得命)
4。四进财(四进财之禄来)
5。五寿死(五死离申房死别)
6。荒屋:(六屋造家不可成)
开始10岁在一吉,20岁在二宜,30岁在三地杀,40岁在四进财,50岁在五寿死,60
岁在六荒屋。70岁开始从一吉。,,,等等。
8岁没犯这方法:
辛未,任申,己丑,庚寅,己未,庚申,辛丑,壬寅。
4.三灾限 
三灾头对财运不利
三灾中对家中畜物不利
三灾尾对人不利
计算三天灾的方法
申,子,辰岁三灾限寅,辰,卯年
已,酉,丑岁三灾限亥,子,丑年
亥,卯,未岁三灾限已,午,未年
寅,午,戌岁三灾限申,酉,戌年
5。无用主人岁数:
主人有丧事、主人的妻子怀孕都不能动土,建屋顶

6。星照命主人的关系:
主人遇到不好星照命,也可以动土,建造工程,但要符合上面的要求。并要注意以下的条件:
太白星君照命,建造屋应在农历5月以后
罗喉星君照命,建造屋应在农历7月以后
太阴星君照命,建造屋应在农历8月以后
计都星君照命,建造屋应在农历9月以后
水妙星君照命,建造屋应在农历10月以后
7
。借岁问题:
建造房屋的时候最好符合主人的岁数,如果主人的岁数不符合建造房屋才需要借岁,但房屋风水不太差,借岁才可以有作用,若房屋风水太差,借岁的作用更很小,有一些人借岁有利建造房屋的时候,马上做手续买房屋,这样做都没有作用的。应该要等到主人有好宅岁时再办手续买房屋。
如因特殊情况一定要买屋,必须要请大法师办手续( 买屋根据阴法、用阴钱来买)。
8
动土(点龙法),
主人站在恰当的方位用锄头在建房屋的各位置锄土,每个位置锄5下,包含9个位置:4位置四维、4位置四正、中宫。(总共是45下)。
龙法:根据时间动土才找到龙穴
比如:一月六乾龙福,四巽龙背,二坤龙头,八艮龙足,三震龙耳,七兑龙脾、九离龙目、一坎龙尾,五中宫龙齐、、等等
9
,上屋顶:
上屋顶,入辛家,拜新家,镇宅,陪环脉龙、、、都这样计算
依照合适的时间上屋顶,并计算好主人应站什么位置,怎么样做就可以了

  

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®