tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.1

Tử vi Nữ mệnh_Cung Tử tức

Cập nhật : 05/07/2014
Hoả, Linh, Dương nhện lâm vào Có sinh con cũng liệt vào tật thương Kiếp Không cung Tử khá phòng Đẻ hay băng huyết con vòng tràng hoa Hổ Tang Không Kiếp tương gia Sinh con yểu chết đã ba, bốn lần

CUNG TỬ

Tử cung Quyền Lộc hiền vinh

Tử cung Khôi Việt văn tinh đỗ đầu

Tử cung Long Phượng sang giàu

Khúc Xương, Thái Tuế thập hầu tặng phong

Thai cùng Tả Hữu hội chung

Sinh con có kẻ bên giòng tiểu tinh

Hỉ thần ngộ Dưỡng đinh ninh

Thái Âm, Thai hội con sinh bụt thần

Thiên quan, Thiên Phúc quý nhân

Ân quang cùng Tấu có thần giáng sinh

Thanh Long, Đế vượng, Thai tinh

Cùng là Thiên Hỉ, thai sinh một đường

Thiên Đồng Nguyệt thủ chiếu phương

Sinh con trai gái thuận đường lứa đôi

Vũ, Xương hoặc Khúc cùng ngồi

Sinh con xinh đẹp hơn người chẳng ngoa

Không ngộ Linh Hoả xấu xa

Sinh con lại gặp những tà ác tinh

Khốc Hư ngộ Dưỡng không lành

Tướng Binh xung phá hẳn đành hoang thai

Thái âm cung Tử an bài

Gặp sao Thai hằn Phật đai cầu con

Tử cung mà có Khúc Xương

Tuồng gì con gái những phường chơi ngang

Đào hoa nhi nữ dâm tàng

Tử Phủ nhi nữ lại làng đống lương

Bóng tà vẫn kém hào con

Bởi chưng Linh Hoả, Thái âm hãm nhàn

Khốc Hư lại gặp Dưỡng, Thần (cô)

Sinh nhiều nuôi ít muôn phần ưu tư

Kình Dượng mà cặp Thiên Hư

Hữu sinh vô dưỡng âu lo một đời

Âm dương Thai hội sinhlời

Hoả linh, Thai hội sinh nuôi chẳng lành

Hiếm hoi Phi (liêm) hoặc Thiên hình

Mã, Không, Phụ bật song sinh phải phòng

Khốc Hình Kình Hổ Tử cung

Đến già chẳng thấy tay bồng con thơ

Kình Đà Không Kiếp Khốc Hư

Sinh con điếc lác ngẩn ngơ thêm buồn

Đẩu quân cung Tử hiếm con

Cát tinh giao hội may còn ước mong

Tướng, Cơ số hiếm muộn màng

Hoặc là Đà Kỵ ở làng Tử cung

Dương Đà ngộ Tuyệt phùng xung

Mão Dậu Tí Ngọ uổng công sinh thành

Tử cung Thai Tướng Phục sinh

Vợ chồng ắt hẳn tư sinh thủơ nào

Hoả, Linh, Dương nhện lâm vào

Có sinh con cũng liệt vào tật thương

Kiếp Không cung Tử khá phòng

Đẻ hay băng huyết con vòng tràng hoa

Hổ Tang Không Kiếp tương gia

Sinh con yểu chết đã ba, bốn lần

Tử cung mà ngộ Triệt Tuần

Tuy rằng trước dữ, sau phần dễ sinh

Thất sát hãm, ngộ Thiên Hình

Sinh con những giống lưu manh hoang tàng

Tam phương hãy xét rõ ràng

Trai nhiều: Nam đẩu, gái đàng Bắc tinh

Cung Tử Dương, sao Nhật sinh

Con đầu nam tử mới lành được chăng

Cung Tử Âm ngộ Thái âm

Con đầu nhi nữ khỏi tầm yêu vong

Tử vi, Nhật, Nguyệt giao lâm

Ba trai, hai gái tốt phần gia hương

Phủ, Đồng năm trẻ yêu đương

Âm Dương Tham tướng là thường độ ba

Phụ Bật ba bốn sinh ra

Liêm Lương Lộc Sát may mà một hai

Phá quân ba trẻ bất hài

Lộc Tồn gia sát hiếm hoi vô cùng

TỬ TỨC CA

Trường sinh bát (8) tứ tuần trung bán

Mộc dục thất chi sinh, ngũ (5) tồn

Quan đái, Lâm quan tam tử vi

Đế Vượng ngũ tử - Bệnh trung nhất

Tử trung hình khắc sự nan ngôn

Mộ trung, Thai, Dưỡng chung sanh tử

Tuyệt trung nhất (1) chi tử mục hôn (mù)

Thai trung đầu nữ nhị chi nhất

Dưỡng trang tam tử nhi miếu tồn

Chú ý: Số hiếm con phải xem cung Tử, tuy có chính tinh đắc cách song ngộ đa hung tính tứ 4 phương giao chiếu:

                   1- Kình Đà gặp Thiên Không và Đẩu quân

                   2- Hình Diêu Hư Khốc gặp Tuyệt hay Tuần Triệt

                   3- Không Kiếp Linh Hoả, Triệt Tuần

                   4- Đại Tiểu hao Cô quả, Hoá Kỵ        

                   5- Kiếp sát, Phá toái, Tang Hổ

                   6- Phục binh, Thai Tuế ngộ Thiên Hình

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®