tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.2

Sao Thiên Khốc và Thiên Hư

Cập nhật : 05/07/2014
Toạ thủ hai cung Thân, Mệnh thành cách "Mộc, Bệnh, Tử, Tuyệt chi hương", chủ sự hình, thương, phiền não thường ngày trong cuộc đời.

Sao Thiên Khốc và Thiên Hư

          Toạ thủ hai cung Thân, Mệnh thành cách "Mộc, Bệnh, Tử, Tuyệt chi hương", chủ sự hình, thương, phiền não thường ngày trong cuộc đời.

Khốc Hư toạ thủ Tý Ngọ cung là nhập miếu. Gia cát hoặc ngộ Lộc tồn, Hoá Lộc tất được y thực phong túc.

Khốc, Hư Tý Ngọ cung Mệnh thủ

Hội Mã Hình nghiệp võ hiển dương

Khốc hư hội với Kình Dương

Hữu sinh vô dưỡng, ngộ Tang mất người

Hậu thành, tiên trở trong đời

Bởi sao Hư Khốc cùng ngồi Mệnh viên.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®