tư vấn bao la vạn sự

Kê Túc (Xem Giò Gà,Xem Chân Gà)

Phép xem phần Mộ

Cập nhật : 05/07/2014
Kim sinh ở cung càn hợi ấy là: mạch nhâm, thấy kim sinh mộc lại tới, cùng thuỷ sinh mộc thời tìm cấn long hoặc là mộc sinh hoả phong

LUẬN ĐOÁN XEM VỀ PHẦN MỘ

(Dùng chân phải)

Lại xem phần mộ ra sao ?

Kim sinh ở cung càn hợi ấy là: mạch nhâm, thấy kim sinh mộc lại tới, cùng thuỷ sinh mộc thời tìm cấn long hoặc là mộc sinh hoả phong (là mộc sinh hoả ở Tốn) cùng Thổ sinh hoả chấn long rõ ràng, mộ phần táng lại luận đoán cho tường:

Nếu thấy trầm thì mộ đặt ở phù, nếu thấy phù thì ở trầm, thấy bạch thì ở hắc, thấy hắc thì ở Bạch, cứ căn cứ vào đó mà suy luận. Thấy mộc trùng (mộc lồng) là mộ táng ở phần rừng hoặc táng nơi miễu rậm.

Thấy trùng thuỷ (là thuỷ lồng lên nhau) là một táng ở ao hồ, chẳng sai. Quẻ Kim là mộ táng ở gần chùa bên ngoài. Quẻ Thổ là mộ táng ở gần đền miếu chẳng xa. Quẻ mộ mà thấy tương sinh là táng ở ruộng nhà, tương khắc ấy là mộ táng nhờ ruộng người ta rõ rành.

Lại xem huyệt thổ (là đất huyệt)

Phân minh: Thổ hoàng hắc bạch cứ hình tượng đó mà luận suy:

Hoả vị, mộc vị hiện ra, đó là phát cho văn chương cái thế chẳng sai đâu mà; Kim vị, Thuỷ vị, thuỷ hiện ra, luận rằng: Phú quý vinh hoa đời đời.

Nếu mà quẻ mộ tương sung, luận rằng: mộ ấy không được đất, còn mong nỗi gì ?

Tuần trung (là giữa cung) là thuỷ bao, thời đoán rằng: hỗn hợp, thân thi chẳng toàn.

Thiên hình thấy huyết hiện ra (thấy huyết hiện ra ký hiệu thiên hình) là thiên lôi đánh mộ, ắt là tai ương. Tham bao hổ, thuỷ rương rương (=đầy rẫy) đoán là gái dâm đẻ ngược. Thường thường gian truân.

Bên Long thuỷ tụ xâu, thì đoán là: Bại triệt trưởng chi đất mà.

Phương nam có thuỷ bao la, luận rằng miệng co trưởng dị kỳ.

Tây phương có hoả lồng tuần không (tuần không là ở giữa giáp giới của 2 đốt ngón), đoán là con cháu khất thực tây đông (ăn mày khắp nơi) bốn bề.

Mộc trùng long hổ ở phương đông, sinh người tự ải thường thường chẳng hay.

Hoả trùng ở đằng Nam: hằn có hoạ rắn cắn thực hay ấy đà !

Bắc phương có thuỷ hiện ra: sinh người chân dẫm chân voi hay gì !

Đông phương có thuỷ đới, thuỷ lợi bao thổ phúc rầy hổ cắn tang thương.

Kim bao phần mộ bốn bề, luận rằng: ắt bị hình thương nạn ngoài !

Bốn bề có huyệt thuỷ bao, quỷ mà khắc thổ: ba đào gian nguy (là bị đắm đuối lũ lụt).

Hai bên Long Hổ sóng bày, luận tha: sinh tử, luận vào tự vô (chết ở nơi khác và không con nối dõi).

Thuỷ huyệt có bốn kim bao, luận rằng: Phứt nghề đổ tể đấy mà thôi.

Thuỷ bao Long Hổ huyế bày: Luận rằng: Trong họ loạn luân chẳng lành !

Thuỷ bao Long Hổ hai bên, ở mộ có hoa là bị chó điên cắn đấy mà!

Long Kim, Hổ mộc giao nhà (như hai ngà voi giao vào nhau) luận rằng: Anh em bất hoà chẳng sai!

Quẻ Kim, mộ mộc huyết bày: Sinh người ốm héo chẳng sai đâu mà! Mộ mộc mà sinh hoả ra có Kim Long hổ ấy là bệnh phong (là hủi).

Kim hoả mà hiện Hổ Long, hai bên chiếu sát lồng nhau, lại là bệnh lao.

Huyệt thổ trước, sau thuỷ bao: sinh người cổ chướng, chữa sao bệnh này.

Hoả tuần, thổ nguyệt, phát người đi tu.

Thuỷ Long, thuỷ Hổ ấy thì thói dâm.

Kim lồng đới hoả Hổ Long, huyệt nơi có thổ ấy, cháu con phi thường.

Thổ huyệt Kim hiện bốn bên,

Quận công đinh phát gia đình hiển vinh.

Mộc huyệt kim án rành rành:

Sinh người bói toán tinh thông quẻ Hào.

Huyệt ở tam thổ tốt sao, bốn bên trùng hoả ứng vào: đất phát trạng nguyên.

Huyệt mộc thổ Long Hổ có hoả hiện hình: đất  phát thầy đồ văn chương.

Huyệt thổ Long Hổ có hoả ở bên: sinh người phò mã rạng thêm gia đình.

Huyệt thổ Kim án có huyết sinh, Hổ Long ôm ấp: đa đinh hay mà!

Thuỷ huyệt thuỷ án hiện ra: sinh người say rượu mê hoa tối ngày.

Huyệt ở chữ thập (+) lại có đường đi bao ngoài, đất này đoán cho: sinh người cờ bạc đời đời, nào ai ngăn được những người mê tâm!

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail:tk_baolavansu@yahoo.com

 

 

Xem chân Gà(Giò Gà)

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®