Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Phép cân Xương tính số

6 lạng, 6 chỉ 6 lạng, 6 chỉ

Số này phú quí định sẵn tự trời, phúc lộc bậc nhất thiên hạ, thắt đai cầm hốt

Xem thêm ...
6 lạng, 7 chỉ 6 lạng, 7 chỉ

Số này sinh ra tự có phúc lớn, điền viên gia nghiệp rất là hưng long

Xem thêm ...
6 lạng, 8 chỉ 6 lạng, 8 chỉ

Số này giàu sang do tự trời cho, không phải cần khó nhọc, gia tư kể có muôn vàn

Xem thêm ...
6 lạng, 9 chỉ 6 lạng, 9 chỉ

Số này là vì sao y lộc ở nhân gian, một thân phú quí, mọi người đều phải sợ

Xem thêm ...
7 lạng 7 lạng

Số này suy ra phúc chẳng nhỏ, không cần phải sầu lự làm gì cho nhọc lòng

Xem thêm ...
7 lạng, 1 chỉ 7 lạng, 1 chỉ

Số này sinh ra rất khác với người thường: công hầu khanh tướng ở cả trong đó

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®