tư vấn bao la vạn sự

Thập nhị Long hình

Phép tầm Long, Điểm huyệt,Phân kim,Lập hướng

Cập nhật : 05/07/2014
Phép tầm Long, Điểm huyệt,Phân kim,Lập hướng Ứng dụng Thập nhị Huỳnh Long cho việc làm Nhà&táng Mộ

Phép tầm Long, Điểm huyệt,Phân kim,Lập hướng

Ứng dụng Thập nhị Huỳnh Long cho việc làm Nhà&táng Mộ

1.     Thần: Môi Rồng.Hung.Chủ về kiện tụng.

2.     Tề : Rốn Rồng.Cát.Chủ về đỗ đạt.

3.     Mục: Mắt Rồng.Hung.Chủ về bất hạnh

4.     Vĩ: Đuôi Rồng.Trung cát.Chủ về thiên ry.

5.     Tảng: Trán Rồng.Cát.Chủ về tử tôn.

6.     Phúc: Bụng Rồng.Cát.Chủ về quan lộc.

7.     Giác: Sừng Rồng.Hung.Chủ về quan sự.

8.     Nhĩ: Tai Rồng.Cát.Chủ về danh giá.

9.     Yêu: Lưng Rồng.Hung.Chủ về ly tán.

10. Túc: Chân Rồng.Cát.Chủ về thành đạt.

11. Tỷ: Mũi Rồng.Cát.Chủ về giàu sang.

12. Trường: Ruột Rồng.Cát.Chủ về quan lộc.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®