tư vấn bao la vạn sự

Phép xem hướng nhà dùng cho các tuổi

Bính Dần – Cung Khảm – Lư Trung Hoả

Cập nhật : 05/07/2014
1- Chính Bắc hướng -Phục vị : chủ tiến tài - Điền trang đa vượng phú quý, xuất nhân hữu thuận (có lộc con trung hiếu, đỗ đạt mạnh khoẻ).

 

Pháp Sư 
Trần ngọc Kiệm
Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia
Chuyên gia phong thuỷ
Tel : 0913290384
Homepage: baolavansu.com
Email: baolavansu@ymail.com
tranngockiem57@gmail.com
Được mời tham gia Ban nghiên cứu khả năng tiềm ẩn của con người từ tháng 11/1996 
Được mời  tham gia trung tâm nghiên cứu tiềm năng của con người từ tháng 3/1997
法師陳玉儉

Pháp sư Trần ngọc Kiệm tiết lộ bí quyết chân truyền xem phong thuỷ, hướng nhà theo Vượng lâm bát quái. 

 Khẩu quyết: “ Lấy vợ xem tuổi đàn Bà, làm nhà xem tuổi đàn Ông”.

 Nghĩa là đàn bà độc quyền sinh nở giống như làm nhà là độc quyền của đàn ông.      

 “Tại gia tòng Phụ, xuất giá tòng Phu, Phu tử tòng Tử”

 Nghĩa là ở nhà theo Cha, xuất giá theo Chồng, Chồng chết theo Con”.

 Xem phong thuỷ, hướng nhà, lăng mộ.v.v. bắt buộc phải dùng theo Vượng lâm bát quái của hoa giáp. Trường hợp đặc biệt mà Phụ nữ không muốn theo ai mà tự mình đứng ra làm thì vẫn dùng chung Vượng lâm bát quái của 60 tuổi từ Giáp Tý đến Quý Hợi của Lục thập hoa giáp mới chính xác. Các trường phái Nam mệnh, Nữ mệnh là sáng kiến ứng dụng của các Thầy dùng xem cho việc khác nhưng cách đối chiếu bát quái tương tự như vậy.
 Phần này Pháp sư Trần ngọc Kiệm có bài giảng chuyên sâu về : Bát trạch Minh cảnh, Bát cẩm trạch, Tự lữ tài v.v. Đặc biệt xem so sánh tuổi vợ chồng, giá thú, kết hôn mà nhiều trường hợp hay nhầm lẫn.

 Địa lý phong thuỷ là môn rất kỳ ảo và siêu nhiên. Ai có nhân duyên và linh mẫn đặc biệt mới thực hành đúng. Cẩn thận khi ứng dụng.

 Quý đông, Kỷ hợi.

 PS Trần ngọc Kiệm
 

XEM HƯỚNG NHÀ

(Tuổi chồng, hay nam nhân)
Bính Dần – Cung Khảm – Lư Trung Hoả 
Cung Khảm

 24 Sơn hướng

 1.     Tọa Khảm hướng Ly (nhà hướng 180◦)

- VƯỢNG TRANG

(Cát o)

Vượng Trang an môn tối cát lợi

Tấn tài, tấn bảo cập điền trang

Bắc nhân thuỷ âm nhân tấn khiết

Đại hoạch tàm tơ lợi thẳng thường.

            Thử vị an môn tấn điền địa, lương nhân sản nghiệp chiêu thử phương, phụ nhân điền địa khiết thơ, hoạnh tài, tấn nhân khẩu, phát bản mạng nhân.

 

2.     Toạ Quý hướng Đinh (nhà hướng 195◦)

- HƯNG PHÚC

(Cát o)

Hưng Phúc an môn thọ mạng trường

Niên niên tứ quý hiển tai ương

Sĩ nhân tấn chức đa quan lộc

Thứ nhân phát phúc tấn điền trang.

            Thử vị an môn phúc thọ miên trường, nhân khẩu bình an, nam thanh nữ khiết, sĩ nhân tấn quyền, thứ nhân phát phúc, lục súc đại vượng, xuất nhập trung hiếu.

 

3.     Toạ Sửu hướng Mùi (nhà hướng 210◦)

5.     Toạ Dần hướng Thân (nhà hướng 240◦)

KHẤU THIỆT

(Hung ·)

Khẩu - Thiệt an môn tối bất tường

Thường chiêu vô hành hoạnh tai ương

Phu thê tương tiễn nhựt trực hữu

Vô đoan huynh đệ đấu tranh cường.

            Thử vị an môn: Khẩu thiệt bất ly, quang phi thường hữu, ngỗ nghịch bất hiếu, tức phụ (vợ) trị ô, lục súc vô thâu, phàm sự bất lợi.

 

6.     Toạ Giáp hướng Canh (nhà hướng 255◦)

VƯỢNG TÀM

(Cát o)

Vượng Tàm vị thượng hảo tu phương

Thử vị an lai gia đạo xương

Lục súc tàm tơ giai đại lợi

Toạ thâu mễ cốc mảng tương đương.

            Thử vị an môn đại vượng điền sản, tài bạch thắng thường, tăng thêm tử tôn, cần kiệm hảo thiện. Hoả mạng nhân khởi, gia tàm tơ bội vượng.

 

7.     Tọa Mão hướng Dậu (nhà hướng 270◦)

CÂN ĐIỀN

(Cát o)

Tấn Điền vị thượng phúc miên miên

Thường chiêu tài bảo tử tôn hiền

Cánh hữu ngoại nhân lai ký vật

Kim ngân tài bạch phú điền viên.

            Thử vị an môn chiêu điền sản, khiết thơ, xuất nhập thân hiền lạc thiện. Bản mạng ký vật phát đạt, lục súc gia bội.

 

8.     Toạ Ất hướng Tân (nhà hướng 285◦)

KHỐC KHẤP

(Hung ·)

Khốc Khấp chi vị bất khả khai

Niên niên tai hoạ đáo gia lai

Uổng tử thiếu vong nam tốn nữ

Bi đề lưu luỵ viết đinh tai.

            Thử vị an môn thường khốc thinh, ôn dịch đổng thống đậu lợi, ma chẩn, nam nữ thiếu vong, âm nhân đa bệnh, phá hại tiền tài, lục súc bất lợi.

 

9.     Tọa Thìn hướng Tuất (nhà hướng 300◦)

KHỐC KHẤP

(Hung ·)

Khốc Khấp chi vị bất khả khai

Niên niên tai hoạ đáo gia lai

Uổng tử thiếu vong nam tốn nữ

Bi đề lưu luỵ viết đinh tai.

            Thử vị an môn thường khốc thinh, ôn dịch đổng thống đậu lợi, ma chẩn, nam nữ thiếu vong, âm nhân đa bệnh, phá hại tiền tài, lục súc bất lợi.

 

10.  Toạ Tốn hướng Càn (nhà hướng 315◦)

VINH PHÚ

(Cát o)

Vinh Phú vị thượng tối kham tu

An môn đương đích vượng nhân châu

Phát tích gia đình vô tai hoạ

Phú quý vinh huê sự tối thâu.

            Thử vị an môn dinh thiên nga chuyển, điền tâm vượng tướng, tài bạch bội thâu, lục súc thắng thường. Hoả mạng phát vượng.

 

11.  Toạ Tị hướng Hợi (nhà hướng 330◦)

THIẾU VONG

(Hung ·)

Thiếu Vong chi vị bất khả đàm

Nhứt niên chi nội khốc thinh quẻ

Hảo tửu âm nhân tự ái tử

Lôi Môn thương tử (con) tử (chết) thiên khê.

            Thử vị an môn tiểu khẩu, chiêu thệ uổng tư, đâu hà tự ải, âm nhân đa bệnh, tửu sắc phá gia.

 

12.  Toạ Bính hướng Nhâm (nhà hướng 345◦)

XƯƠNG DÂM

(Hung ·)

Xương Dâm chi vị bất kham tu

Tu chi dâm loạn sự vô hưu

Thất nữ hoài thai tuỳ nhập định

Nhất gia đại tiểu bất tri tu.

            Thử vị an môn, Nam tửu nữ sắc, xương dâm vô sỷ, tối hoại gia phong, phụ nhân nhũ loạn, lục súc bất thâu, thất nữ hoài thai.

 

13.  Toạ Ngọ hướng Tý (nhà hướng 360◦)

THÂN HÔN

(Cát o)

Thân Hôn vị thượng hảo tu phương

Tu chi thân việc chúng hiền lương

Đương thời lai vãng đa cát khánh.

Kim ngân tài bảo mãng đinh thương.

            Thử vị an môn chiêu tài tấn nhân khẩu, lục súc đại vương, hoả mạng nhân phát đạt.

 

14.  Toạ Đinh hướng Quý (nhà hướng 15◦)

- HOAN LẠC

(Cát o)

Hoan Lạc môn tu cánh tấn tài

Thường hữu vi âm nhân tống lai

Điền tàm lục súc giai hưng vượng

Phát phúc thinh danh thọ tựa lôi.

            Thử vị an môn chiêu nam phương môn hộ, ngân tiền tệ bạch, lục súc hưng vượng. Âm nhân tống bạch, Thuỷ mạng nhân phát đạt.

 

15.  Toạ Mùi hướng Sửu (nhà hướng 30◦)

TUYỆT BẠI

(Hung ·)

Tuyệt Bại chi phương bất khả tu

Tu chi lịch lạc bất kham sầu

Nhân đinh tổn việc vô tông chiếc

Phụ tử đông tây các tự cầu

(cha con mỗi người 1 nơi ai làm nấy ăn)

            Thử vị an môn phá bại gia tài, tào hoàng bạo tốt (chết ngang) tự ải, lạc thuỷ, phong hoả, thủy ách, bất lợi.

 

16.  Toạ Khôn hướng Cấn (nhà hướng 45◦)

VƯỢNG TÀI

(Cát o)

Vượng Tài môn thượng yếu quân tri

Phú quý lủng thương nhậm phát uy

Hiếu đạo nhân đinh gia nghiệp thẳng

Nhứt sánh phong hậu thọ my tề.

            Thử vị an môn tấn thương, âm nhân tai vật thoả, hựu vĩnh thọ, Hoả mạng nhân phát đạt.

 

 

17.  Toạ Thân hướng Dần (nhà hướng 60◦)

19.  Toạ Dậu hướng Mão (nhà hướng 90◦)

TẤN TÀI

(Cát 0)

Tấn Tài chỉ vị thịi tài tỉnh,

Tại thử an môn bách sự thành.

Lục súc điền viên nhân khẩu vượng,

Gia quan tấc tước hữu thành danh.

            Thủ vị an môn tấn tài cốc, thêm nhân khẩu, 4 phương điền trạch khiết thơ, gia quan tấn bảo, ngưu mã điền trang, hưng nhân kỷ vật, cát Triệu.

 

20.  Toạ Tân hướng Ất 9nhà hướng 105◦)

- TRƯỜNG BỆNH

(Hung ·)

Trường bệnh chi vị tật bệnh trùng,

Thử vị an môn lập cát hung.

Gia trưởng hô đinh mục tật hoạn.

Thiếu niên bao tử lao ngục trung

Thử vị an môn Gia trưởng thủ tức bất nhân, nhãn manh, tâm thống nhân khẩu, tật ách, thiếu niên tử tôn táo bạo tốt, khẩu thiệt, quan phi, bại tài, gia tài cân liên, ngoại nhân thảm hại, nhân khẩu bất an.

 

21.  Toạ Tuất hướng Thìn (nhà hướng 120◦)

TỐ TỤNG

(Hung ·)

Tố tụng chi phương đáng bất thường,

An môn chiêu hoạ nặc phi ương

Điền viên tài vật âm nhân hoại,

Thời tao khẩu thiệt não nhân trường.

      Thử vị an môn tranh quang sản nghiệp, phi tài hoành hoạ, phá bại lục súc, điền tâm bất lợi, tiểu nhân tà hại, hao tán bất an

22.  Toạ Càn hướng Tốn (nhà hướng 135◦)

QUAN TƯỚC

(Cát o)

An môn Quan - Tước tối cao cường

Sĩ quan cao quyền nhập đế hương

Thứ nhân điền địa tiền tài vượng

Thiên bang cát khánh tổng tương đương.

            Thử vị an môn gia quan tấn tước, tăng thêm nhân khẩu, hướng thiện phát đạt. Thứ nhân điền tâm, lục súc gia bội, nhân tài đại vượng.

 

23.  Toạ Hợi hướng Tị (nhà hướng 150◦)

- QUAN QUÝ

(Cát o)

Quan Quý vị thượng hảo an môn

Định chủ danh vang vị tước tốn

Điền địa thứ tai nhân khẩu vượng

Kim ngân tài vật bất tu luận.

            Thử vị an môn sinh quý tử, sĩ vị cao thiên, tấn điền toạch, khiết thơ, lục súc, hoạnh tài, tệ bạch, điền tâm, phát phúc.

 

24.   Toạ Nhâm hướng Bính (nhà hướng 165◦)

 

 TỰ ẢI

(Hung ·)

Tự Ải vị thượng bất tương đương

An môn lập kiến hữu tai ương

Đao binh hoàng hoạ tào hoành sự

Ly hương tự ải nhữ nhân thương.

            Thử vị an môn Tự ải, lạc thuỷ tổn nhân, quan sự phá hao, nam ly hương, nữ sản ách, lục súc hoá tài bất lợi.

 

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®