tư vấn bao la vạn sự

Nguyệt tướng tầm thời (Cách xem ngày giờ)

Cách tìm giờ tháng tư

Cập nhật : 05/07/2014
Từ 16h00 đến 17h59 là giờ Thân Từ 18h00 đến 19h59 là giờ Dậu Từ 20h00 đến 21h59 là giờ Tuất

Tháng 4

Từ 4h00 đến 5h59 là giờ Dần

Từ 6h00 đến 7h59 là giờ Mão

Từ 8h00 đến 9h59là giờ Thìn

Từ 10h00 đến 11h59là giờ Tỵ

Từ 12h00 đến 13h59 là giờ Ngọ

Từ 14h00 đến 15h59 là giờ Mùi

Từ 16h00 đến 17h59 là giờ Thân

Từ 18h00 đến 19h59 là giờ Dậu

Từ 20h00 đến 21h59 là giờ Tuất

Từ 22h00 đến 23h59 là giờ Hợi

Từ 0h00 đến 1h59là giờ Tý

Từ 2h00 đến 3h59 là giờ Sửu

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®