tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

54) Sắc màu:

Cập nhật : 05/07/2014
Độn trong tay nắm sắc màu, Đoán chơi cho rõ nơi đâu màu gì?
54) Sắc màu:

Độn trong tay nắm sắc màu,
Đoán chơi cho rõ nơi đâu màu gì?
Mạnh tay mặt màu xanh rì,
Cùng màu trăng trắng ta thì mở xem.
Trọng trong tay trái màu đen,
Cùng màu đo đỏ cũng xen lẫn vào,
Qúy thì 2 tay tía đào,
Cùng màu vàng thẩm đóan vào đúng ngay

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®