tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ 23

Cập nhật : 05/07/2014
Thánh mẫu triều thiên giá vị hoàn Tín gia thành ý thả đình khoan Hương đăng nghiêm thiết loan chi tái Tái bái cầu chi bảo cát an

Quẻ 23

Thánh mẫu triều thiên giá vị hoàn

Tín gia thành ý thả đình khoan

Hương đăng nghiêm thiết loan chi tái

Tái bái cầu chi bảo cát an


Dịch thơ

Thánh mẫu triều thiên kiệu chưa về

Tín chủ thành tâm trước bệ thờ

Đền nhang chờ đợi xe loan tới

Lại lễ thì ngài sẽ bảo cho

Giải

Ngài chầu trời, chủ tạm chờ, đèn hương đợi sẽ chỉ cho

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®