tư vấn bao la vạn sự

FengShui Master Tran Ngoc Kiem/ Phong Thuỷ Sư Trần Ngọc Kiệm/ 風水師陳玉儉

Further explanation about selecting good day and departure direction

Cập nhật : 28/04/2017
by Fengshui Master Tran Ngoc Kiem
   
 
Feng shui Master Tran Ngoc Kiem 
 
 
Invited to join Researching Human Hidden Potential Capabilities Committee (since 11/1996) and Center for Investigation Human Potential Capabilities (since 3/1997). 
 


A large number of Vietnamese have the habit of picking up good days and good departure direction before carrying out meaningful, important and significant work in their lives. So what do we have to note when choosing days and direction?


According to Fengshui Master Tran Ngoc Kiem, from ancient times people learned and knew to pick good days for important events in wishing for peace ans success.

Kong Minh Zhuge Liang chose the departure time and wished for the east wind which helped Zhou Yu to defeat Cao Cao army (because he knew at that exact time Northwest wind would turn into east wind and the fire would burn the enemy).

In 938, Ngô Quyền chose the good time to begin his attack and was successful in beating Nam Hán army with Bạch Đằng stake batter-array (because he knew the rule of tide at that exact time).

Before leaving for the North, King Quang Trung was told by La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp that they would be albe to defeat Qing army in less than 10 days. Surprisingly, in Ngọc Hồi battle early in the morning, the South wind suddenly changed into North wind which blew black the enemy's fire to themselves.

Those above examples illustrate that selecting good days and departure direction will contribute greatly to your future success.

Regarding the opinion that picking good days is merely superstitious, Master Tran Ngoc Kiem said that it all depends on circustamces. If someone is incompetent but still want to choose good days in wishing for their work success, it is definitely superstitious and they are never going to get good result.

In fact, due to the high demand in selecting good days and good direction, various kinds of books and documents have been published. Those records consist of numerous contradictions in their content. If you are not an expert, chances are that you are not going to find the right good day.

According to Master Tran Ngoc Kiem, it is advisable to select good days for these following reasons:

- Date and time are defined by the earth's time zone

- When time moves in different places, different changes will be noticed like floods, wind, thunder, variation in temperature, humidity, frought, earthwakes, mountainsides, epidemics, accidents, etc.

- Human and all creatures are directly affected by the centrifugal force from the earth, radial force from the solar system and the universe, gravity from the moon, etc.

- Inheriting experiences of the predecesssors from thousand years ago.

- Satisfying the spiritual needs, beliefs and faith.

When picking good days and departure direction, we should be well aware of the owner's age, work, heading direction and departing time to combine with 24 solar terms, 28 stars, 12 age categories to make final decision. Prioritize "hoàng đạo" day (auspicious day) and avoid "hắc đạo" day (inauspicious day).

For example: when travelling by air you should avoid "tam nương" days (3, 7, 13, 18, 22, 27 lunar calendar), days under bad stars like "Liêm trinh, phá toái, kiếp sát). When travelling by land you should not pick "nguyệt kị" days (5, 14, 23 lunar calendar), days under bad stars like "sát chủ, thụ tử, thiên mã ngộ không kiếp". When travelling by sea you should pay attention to "con nước" day, high water day and the tide.

Select departure days:

There are totally 6 general auspicious days: Thanh Long, Minh Đường, Kim Quỹ, Thiên Đức, Ngọc Đường, Tư Mệnh.

12 Trực (categories): Kiên, Trừ, Mãn, Bình, Định, Chấp, Phá, Nguỵ, Thành, Thâu, Khai, Bế. Bad categories are not always the worst. We also have to look at whether it suits or ruins the owner's element.

Generally inauspicious days: Sát thủ, thụ tử, thiên tai địa hoạ, trời nghiêng đất lở, hoang ốc, thiên hình, chu tước, bạch hổ, thiên lao, huyền vũ, câu trận, tam nương sát, nguyệt kị, thập ác đại ma, lục nhật phá quần.

Select departure direction:

- Based on "phi tinh" (flying stars) to find favorable direction

- Calculate by lunar age of the one who is departing

- Based on departure time to decide the most suitable direction

- Combine with yi jing, thumbing phalanges and eastern horoscope

If the good direction leads to the desired destination then just do it. Otherwise, follow the good direction first. Then stop at  a nearby crossroad, get off the vehicle, walk around and continue heading to the desired destination.

However, Master also noted that from ancient times there has been no absolutely good or bad day for everyone. If there was one, then there would be no losers. In that case, who were going to win? As a result, the supposedly good day turns into bad day.

Picking good days and direction is only effective in certain work, age, direction, space, and place related. At the same time 3 factors should also be fulfilled "Thiên thời địa lợi nhân hoà" (favorable factors from heaven, earth and human).

Choosing good day will not ever work for those who have evil souls or keep bringing misery to others (like driving while being drunk, overspeeding, breaking the rules etc).

   Pháp Sư 
Trần ngọc Kiệm
Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia
Chuyên gia phong thuỷ
Tel : 0913290384
Homepage: baolavansu.com
Email: baolavansu@ymail.com
tranngockiem57@gmail.com
Được mời tham gia Ban nghiên cứu khả năng tiềm ẩn của con người từ tháng 11/1996 
Được mời  tham gia trung tâm nghiên cứu tiềm năng của con người từ tháng 3/1997

Rất nhiều người Việt hiện nay có thói quen chọn ngày tốt, chọn hướng xuất hành trước khi làm những việc quan trọng, có ý nghĩa lớn. Vậy việc xem ngày, chọn hướng như thế nào, cần lưu ý những gì?

Theo chuyên gia phong thủy Trần Ngọc Kiệm, từ xa xưa con người đã biết chọn ngày lành tháng tốt để xuất hành mong muốn thuận buồm xuôi gió, bình an vô sự.

Khổng Minh đã biết chọn ngày giờ xuất hành để cầu gió đông, giúp Chu Du phá quân Tào Tháo ( Vì biết rằng đến giờ phút của ngày đó gió Tây bắc sẽ chuyển thành gió đông lửa sẽ thiêu chết quân địch).

 Năm 938 Ngô Quyền khi chọn thời điểm xuất trận  đã dùng thế trận cọc Bạch Đằng để đánh tan quân Nam hán ( Vì đã hiểu rất rõ quy luật thủy triều trong ngày giờ ấy, tại địa điểm đó).

Trước khi xuất binh ra Bắc, vua Quang Trung được La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp cho biết trước không quá 10 ngày sẽ đánh tan quân Thanh. Điều đặc biệt trong trận đánh Ngọc Hồi sáng sớm mùng 05 tết năm Kỷ Dậu đang gió Nam bỗng nhiên chuyển sang gió Bắc khói lửa lập tức thổi ngược lại, chính hỏa công của đối phương thiêu cháy quân địch.

Những ví dụ trên cho thấy việc chọn ngày lành tháng tốt cũng như chọn hướng xuất hành phù hợp sẽ góp phần không nhỏ cho thành công trong công việc.

Về những ý kiến nhìn nhận việc chọn ngày tốt để xuất hành chỉ là trò mê tín, ông Trần Ngọc Kiệm cho rằng cần phân biệt rõ mê tín là tin những điều mơ hồ không rõ ràng. Trong trường hợp này, những người không có khả năng nhưng lại muốn xem ngày lành tháng tốt thì mới là mê tín, hậu quả sẽ chuốc thêm họa. 

Trên thực tế, do nhu cầu xem ngày, chọn hướng rất lớn nên thông tin, sách vở, tài liệu từ xưa tới nay có quá nhiều và cũng tồn tại rất nhiều mâu thuẫn. Nếu không phải là người tinh thông, có chuyên môn thì khó tìm được ngày giờ vừa ý.

Về những lưu ý khi chọn ngày xuất hành, chuyên gia phong thủy Trần Ngọc Kiệm chia sẻ: 

Nên chọn ngày lành tháng tốt vì những lý do sau:

- Ngày giờ được quy ước tính theo múi giờ của trái đất, giờ tạo ngày, ngày tạo tháng…

-  Khi thời gian chuyển động tới địa điểm nào sẽ ghi nhận những thay đổi cụ thể như : ( Phong – Vũ – Lôi – Điện ). Khí lục dâm :  Phong – Hàn – Thử - Thấp – Táo – Hỏa. Bão lũ,  mưa gió, sấm sét, nóng, lạnh, ẩm thấp, khô hanh, động đất, lở núi, sóng thần, băng tuyết, thiên tai, dịch bệnh, tai nạn, địch họa v.v.

- Con người và vạn vật chịu ảnh hưởng trực tiếp của lực ly tâm từ trái đất, lực hướng tâm từ hệ mặt trời, vũ trụ, lực hấp dẫn từ mặt trăng .

 - Thừa hưởng kinh nghiệm đúc kết của các bậc tiền nhân từ ngàn năm trước để lại.

- Thỏa mãn nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng và đức tin chính đáng của mọi người.

Xem xuất hành phải hiểu rõ tuổi chủ nhân, tính chất công việc, phương hướng sẽ đi, thời gian thực hiện, kết hợp 24 tiết khí, nhị thập bát tú,  phi tinh, 12 trực để chọn ngày hoàng đạo, tránh ngày hắc đạo và những ngày kị khác kết hợp nhâm cầm độn toán, tử vi, kinh dịch…

Ví dụ khi đi máy bay cần chú ý ngày tam nương (ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27 âm lịch), sao Liêm trinh, phá toái, kiếp sát. Đi đường bộ chú ý ngày nguyệt kỵ (mùng 5, 14, 23 âm lịch), Ngày sát chủ, thụ tử,Thiên mã ngộ không kiếp. Đi đường Thủy chú ý ngày con nước, nước ròng, nước lớn, thủy triều.

Chọn ngày xuất hành:

Cụ thể có 6 ngày Hoàng Đạo : Thanh long hoàng đạo, Minh đường hoàng đạo) , Kim quỹ hoàng đạo, Thiên đức hoàng đạo, Ngọc đường hoàng đạo, Tư mệnh hoàng đạo là tốt nhất.

 Có 12 Trực : Kiên, Trừ, Mãn, Bình, Định, Chấp, Phá, Nguy, Thành, Thâu, Khai, Bế. Không phải trực trực xấu là xấu mà xem sinh khắc với chủ nhân thế nào thì sẽ biết tốt xấu.

 Những ngày kỵ chung : Sát chủ, Thụ tử, Thiên tai địa hoạ, Trời nghiêng đất lở, Hoang ốc, Thiên hình hắc đạo, Chu tước hắc đạo, Bạch hổ hắc đạo, Thiên lao hắc đạo, Huyền vũ hắc đạo, Câu trận hắc đạo, Tam nương sát, Nguyệt kị, Thập ác đại ma, Lục nhật phá quần. v.v. 

Chọn hướng xuất hành:

 - Dựa theo phi tinh để tìm hướng cát lợi.

 - Tính theo tuổi người xuất hành để chọn hướng phù hợp.

 - Căn cứ ngày giờ xuất hành để biết hướng tốt.

 - Tượng quẻ dịch để định hướng tốt xuất phát.

 - Dùng Nhâm – Cầm – Độn – Toán, Tử vi để quyết định chọn hướng xuất hành.

Nếu hướng xất hành dự định trùng hợp với việc chọn thì cứ thực hiện như kế hoạch.

Nếu hướng của điểm đến bất lợi thì  trước khi xuất hành nên chọn hướng tốt theo cách trên để đi trước, tới ngã 03, ngã 04 rộng rãi thì xuống xe đi bộ một vòng rồi tiếp tục hành trình đã định.

Tuy nhiên, chuyên gia phong thuỷ cũng lưu ý, từ xưa tới nay chưa bao giờ có ngày giờ thật tốt hoặc thật xấu cho mọi người, mọi việc khi xuất hành. Vì nếu thật sự có ngày giờ tốt ấy, không có người mất sẽ không có ai được, không có người thua thì sao có người thắng ? Như vậy ngày đó lại là ngày xấu.

Ngày giờ tốt xấu dùng xuất hành chỉ ảnh hưởng tới từng công việc, từng tuổi, phương hướng, không gian, địa điểm trực tiếp liên quan đến nó mà thôi. Đồng thời phải có được yếu tố : Thiên thời, địa lợi, nhân hòa mới thượng lộ bình an được.

 

Đối với người không nhất tâm, thiện tâm, luôn đem tai họa khổ đau cho người khác, uống rượu say, phóng nhanh, vượt ẩu không tuân thủ luật lệ thì việc xem ngày tháng tốt sẽ không bao giờ có tác dụng.


法师陳玉儉

風水师

占星家

外感家

手机:0913290384

网站:baolavansu.com

微信。电邮:tranngockiem57@gmail.com

11/1996年,陈法师开办人的隐藏能力研究班。成立人的的潜能研究中心"3/1997年。

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®