tư vấn bao la vạn sự

FengShui Master Tran Ngoc Kiem/ Phong Thuỷ Sư Trần Ngọc Kiệm/ 風水師陳玉儉

Master Tran Ngoc Kiem recorded a moving spirit on Lunar April 11 and explains the phenomanon

Cập nhật : 16/05/2017
by Fengshui Master Tran Ngoc Kiem
      
 Pháp Sư  

 Trần ngọc Kiệm
Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia
Chuyên gia phong thuỷ
Tel : 0913290384
Homepage: baolavansu.com
Email: tranngockiem57@gmail.com
 Được mời tham gia Ban nghiên cứu khả năng tiềm ẩn của con người từ tháng 11/1996
Được mời  tham gia trung tâm nghiên cứu tiềm năng của con người từ tháng 3/1997

 

Pháp sư : Trần ngọc Kiệm lý giải về Hồn, Phách, Vía và Ma


Nam mô a di đà Phật

 Vào lúc 05h sáng ngày 11/4 năm Đinh dậu Thầy Trần ngọc Kiệm đã nhận được 01 video phát trực tiếp từ camera giám sát của gia đình Bạn thân. Trước sự chứng kiến của nhiều người nhìn bằng mắt thường không thấy hiện tương gì rõ rệt. Nhưng hình ảnh nhận được trên màn hình của hệ thống camera giám sát bằng tia hồng ngoại thì hình ảnh 01 quả cầu trắng rất sáng to bằng quả trứng gà bay lởn vởn xung quanh khu vực cầu thang khoảng 10 phút.(Trước đó vật thể này đã  bay như thế khoảng 20 phút nhưng Thầy Kiệm chưa kịp ghi lại). Lý do tại sao hình ảnh này chỉ nhìn được qua tia hồng ngoại mà bằng mắt thường không thể nhìn thấy? Bởi vì khi người ta mất đi thì Thể xác còn lại, Linh hồn sẽ thoát khỏi hình hài tồn tại và di chuyển theo dạng sóng điện. Cụ thể sẽ gồm 03 dạng chính:

01 là thể Phách là bán âm dương bám sát thân thể khoảng 02 ­– 03 cm cao nhất trên đỉnh đầu 10 – 15 cm tùy theo nghiệp lực tu hành của mỗi người.

02 là thể Vía dạng sóng Trung có thể phát ra khỏi hình hài 30 – 50 m.

03 là thể Hồn dạng này có thể thoát khỏi hình hài đi xa khắp mọi nơi. Những người Tu tập tốt Đức độ và làm nhiều điều Phúc thì Linh Hồn sẽ bay cao xa hơn đến Thiên cảnh. Ngược lại sẽ phải di chuyển trầm thấp chậm chạp đến chốn Hàn lâm, Ngạ quỷ hay Súc sinh. Do đó muốn nhìn thấy Vong thì bắt buộc phải có thiết bị điện tử tương thích hoặc những cá nhân có khả năng đặc biệt ( những người này không có nhiều) cho nên tùy duyên mà sẽ được gặp. Tuyệt đối  mọi người không nên cố gắng  tìm cách gặp hoặc nhờ vả Thầy Bà để gặp Vong vì như thế sẽ báo hại, rất xấu.

Thật ra thì những Vong thường tồn tại nhiều hơn người sống ( vì số lượt người mất đi luôn nhiều hơn số người hiện đang sống), mỗi lần cầu siêu để Linh hồn được qua một cấp bậc, cảnh giới, chứ không phải ai cũng siêu thoát. Do đó ta phải giữ gìn khi lúc còn sống và được cầu siêu nhiều khi mất. Cách đây 40 năm các nhà khoa học đã dùng máy ảnh toàn ký chụp được Vong. Trung bình mỗi nhà thường xuyên có 18 Vong trong nhà. Đó có thể là Vong của người thân hoặc Vong là người ngoài vào. Có Vong là Thiện Thần hay Tổ tiên Nội ngoại, người thân thì tốt luôn phù hộ cho gia đình. Những Vong này hầu hết ngự trong phòng thờ. Một số ít là Vong lạ thì mình lễ rồi mời họ đi thì mọi việc lại bình thường, vô hại. Những Vong lạ thường xuất hiện nửa đêm trời tối có mưa gió sấm sét, có mùi hôi, ẩn hiện bí mật. Sợ đèn sáng và sợ có nhiều người xuất hiện. Những Vong là Thiện Thần thường xuất hiện lúc gần sáng thời tiết tốt, không sợ đông người và ánh sáng, đặc biệt thích gần gũi con cháu. Mang theo mùi thơm tho tươi mát đến nhà. Những Vong mới mất trong 03 năm hoặc vào dịp giỗ chạp đại lễ thường xuyên về nhà. 
Trường hợp này trước kia có Vong lạ xuất hiện nhưng đã được mời đi mọi việc tốt đẹp, bình an . Hôm nay chuẩn bị Đại lễ Phật đản 2561 nên các Vong lai đáo Từ đường là đúng.

Na mô địa tạng vương Bồ tát.

Nam Định

Mạnh Hạ Đinh dậu

Pháp sư Trần ngọc Kiệm


Feng shui Master Tran Ngoc Kiem 
 
Invited to join Researching Human Hidden Potential Capabilities Committee (since 11/1996) and Center for Investigation Human Potential Capabilities (since 3/1997).  


Namo amitabha Buddha

At 5am on Lunar April 11, Ding Rooster Year, Master Tran Ngoc Kiem received a video call showing live images from surveillance camera of a good friend's family. In front of many people, the camera showed a phenomenon seen only on screen without being noticed by naked eyes. It was a bright small ball (size of an egg) hovering around the staircase in 10 minutes (this object has been flying like that for 20 minutes before being recorded). Why was this object only visible through infrared? The reason is that after death only the corspe remains, the soul will leave the body and travel in the form of electrical waves. To be more specific, there are 3 forms in which spirits often exist:

1 - "Phách" is the half yin-yang form which exists close to the body 2-3cm, highest point on the head 10-15cm depending on the karmic force of each person.

2 - "Vía" is the form of medium wave emitting from body around 30-50m.

3 - "Hồn" is the form which can travel farthest. Those who live a virtuous life and usually reach out to do good deed for others will be more likely to fly higher to Heaven. Otherwise their road will lead to the place of coldness and evil. Therefore, if you want to be able to see spirits, special equipments are needed or ask Master with special abilities for help (these Masters are rare). You should completely avoid asking help from amateur necromancers to meet spirits. The result is utter disaster.

Actually, the number of spirits existing are far more than the living ones (because there are more people deceased and being born everyday). Each time a spirit undergoes a requiem, it passes to another higher level instead of moving upward to Heaven immediately like normal assumption. Thus, in order to go to Heaven, we have to be good when alive and undergo several requiems after dead.

40 years ago, scientists used a special camera to take picture of spirits. On average there are 18 spirits existing in each house. Those spirits could be our relatives or strangers. Some of them are good spirits or our ancestors. This type of spirit always helps us and most of the time they stay in the altar room. A small number of them are strangers' spirit which are  also harmless if we offer to them properly and invite them out.  This type of spirit often appear at night with thunder, unpleasant smell and in a secret manner. They also fear light and crowd. Meanwhile, good spirits usually come up in good weather and not afraid of either light or crowd. They specially love getting close to their offsprings and emitting pleasant fragrance. Those who deceased in less than 3 years often visit home on death anniversary or big events.

This house used to have stranger's spirit visited but it was invited out and everything was good again. Today is close to the 2561th Buddha's birthday so spirits appearing more than usual is just normal phenomenon.

Namo Bodhisattvas.

Nam Dinh Province

Master Tran Ngoc Kiem

 

法师陳玉儉

風水师

占星家

外感家

手机:0913290384

网站:baolavansu.com

微信。电邮:tranngockiem57@gmail.com

11/1996年,陈法师开办人的隐藏能力研究班。成立人的的潜能研究中心"3/1997年。


 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®