tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.3

Cách an Thân

Cập nhật : 05/07/2014
Khi an xong 12 cung rồi, có thể an THÂN ngay. Muốn an Thân thì tính theo tháng và giờ sinh đều thuận

CÁCH AN THÂN

Khi an xong 12 cung rồi, có thể an THÂN ngay. Muốn an Thân thì tính theo tháng và giờ sinh đều thuận.

Ví dụ: Người sinh tháng 5 giờ Tí thì Mệnh và Thân đồng cung, vì Giờ sinh không tính thuận nghịch gì nữa cả. Trái nếu mà tháng 5 mà giờ Mùi thì ta bắt đầu khở từ cung Dần gọi tháng Giêng tính đến cung Ngọ là tháng 5 từ đó gọi là Tí tính thuận đến giờ Mùi tức là đến cung Sửu, vậy Thân sẽ an cung Sửu (gặp cung Phúc ở đó, gọi là Thân cư Phúc đức).

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®