tư vấn bao la vạn sự

Kê Túc (Xem Giò Gà,Xem Chân Gà)

Phép xem điềm lành hay dữ

Cập nhật : 05/07/2014
Thời tiết biết rằng: Quỷ mỵ ở xa. tiên cơ phù phép phải tra, Hung thần mới chết nó làm đấy thôi. Nội ly phát động trên mây,

Lành hay dữ:

Chính càn đốt ấy bên cha,

trong khôn bên mẹ, có là bình nay?

Không đọng ấy là anh em

 

- Cấn khảm là động về Bá thúc,

Động này mãnh Nam;

- Tốn ly là mãnh cái hành chẳng sai

(Tức là tổ thấm làm)

Cô dì thì thấy ở ngoài đốt đoài đó rõ bày; ở trong đốt càn ấy là ở bên mình.

Ở ngoại càn là bên vợ đinh ninh họ hàng, nội khôn xem đốt bên chồng, ngoại khon bên vợ rành rành quá ư.

- Lục hào (que thứ 6) phát đông tiên sư.

- Ngũ hào (quẻ thứ 5) phát đông cung thành hoàng.

Nội cấn là xả lệnh chi thần.

Ngoại cấn là động chúa quân trên rừng.

- Thực hào Bạch Hổ thanh long,

Thời tiết biết rằng: Quỷ mỵ ở xa.

tiên cơ phù phép phải tra,

Hung thần mới chết nó làm đấy thôi.

Nội ly phát động trên mây,

Động vì "chúa cả" ở phương Nam.

Càn cung là đức "chúa bảy", ta liền luận ra chúa càn là ấu tự bà rải đường thư án, người ta thề nguyền.

Nội tốn là bị đức chúa bán thiên hành, gặp phải ở ngoài đông Nam đi về.

Cỗ bàn khấn khứa thỉnh cầu

Ngoại tốn thì phải cần lấy mãnh cô.

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®