tư vấn bao la vạn sự

Phép cân Xương tính số

Phép tính Ngày

Cập nhật : 05/07/2014
Mùng một (5 chỉ) · Mùng hai (1 lạng) · Mùng ba (8 chỉ) · Mùng bốn (1 lạng, 5 chỉ) · Mùng năm (1 lạng, 6 chỉ) · Mùng sáu (1 lạng, 5 chỉ) · Mùng bảy (8 chỉ) · Mùng tám (1 lạng, 6 chỉ)

 

     Số ngày

       

 

§        Mùng mt (5 ch)

§        Mùng hai (1 lng)

§        Mùng ba (8 ch)

§        Mùng bn (1 lng, 5 ch)

§        Mùng năm (1 lng, 6 ch)

§        Mùng sáu (1 lng, 5 ch)

§        Mùng by (8 ch)

§        Mùng tám (1 lng, 6 ch)

§        Mùng chín (8 ch)

§        Mùng mười (1 lng, 6 ch).

§        Mười mt (9 ch)

§        Mười hai (1 lng, 7 ch)

§        Mười ba (8 ch)

§        Mười bn (1 lng7 ch)

§        Mười năm (rm) (1 lng)

§        Mười sáu (8 ch)

§        Mười by (9 ch)

§        Mười tám (1 lương, 8 ch)

§        Mười chín (5 ch),

§        Hai mươi (1 lng, 5 ch).

§        Hai mươi mt (1 lng),

§        Hai mươi hai (9 ch)

§        Hai mươi ba (8 ch)

§        Hai mươi bn (9 ch)

§        Hai mươi lăm (1 lng, 5 ch)

§        Hai mươi sáu (1 lng, 8 ch)

§        Hai mươi by (7 ch)

§        Hai mươi tám (8 ch)

§        Hai mươi chín (1 lng, 6 ch),

§        Ba mươi (6 ch).

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®