tư vấn bao la vạn sự

Phép cân Xương tính số

Phép tính Giờ

Cập nhật : 05/07/2014
Giả tỷ như người xem số sinh năm Giáp Tý là 1 lạng 2 chỉ, tháng giêng là 0 lạng, 6 chỉ, ngày mùng 1 là 0 lạng 5 chỉ, giờ Tý là 1 lạng 6 chỉ rồi toán cộng lại

 

Số giờ

 

ü     Gi Tý (1 lng, 6 ch)

ü     Gi Su (6 ch)

ü     Gi Dn (7 ch)

ü     Gi Mão (1 lng)

ü     Gi Thìn (9 ch)

ü     Gi T (1 lng, 6 ch)

ü     Gi Ng (1 lng)

ü     Gi Mùi (8 ch)

ü     Gi Thân (8 ch)

ü     Gi Du (9 ch)

ü     Gi Tut (6 ch)

ü     Gi Hi (6 ch).

Thí d phép làm như sau:

Gi t như người xem s sinh năm Giáp Tý là 1 lng 2 ch, tháng giêng là 0 lng, 6 ch, ngày mùng 1 là 0 lng 5 ch, gi Tý là 1 lng 6 ch ri toán cng li

 

Cng

1 lng, 2 ch

0 lng, 6 ch

0 lng, 5 ch

1 lng, 6 ch

3 lng, 9 ch

Tìm li tng đoán lp thành dưới đây, đâu là bn s 3 lng, 9 ch mà xem, thì vn mnh mt đời thành hay bi, tt hay là xu th nào s hiu ngay

 

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®