Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Hồng vũ cấm thư

Ngũ hành cục luận Ngũ hành cục luận

Giáp, Mão, Ất, Tốn long là đông phương thuộc mộc.

Xem thêm ...
Những loại đất thế khoa tọa kiền phương hướng tốn. Những loại đất thế khoa tọa kiền phương hướng tốn.

Ví dụ như có một thế đất, núi huyền vũ hình như tấm lụa dài khuất khúc rủ xuống đến khi gặp nước thì thôi, chỗ thượng long không có núi gì bao bọc

Xem thêm ...
Đất phát Trạng nguyên 3 kiểu Đất phát Trạng nguyên 3 kiểu

Lưỡng thủy triều phần hội diện tiền, Án phù thủy diện chính triều thiên, Hậu khởi nhị sơn hình tự bảng.

Xem thêm ...
Đất phát giáp khoa 7 kiểu Đất phát giáp khoa 7 kiểu

Định huyệt tu chính mạc y tà, Tá thủy văn quan tiến bút hoa? Bạch hổ bão lai hình đặc dị? Thanh long hồi cố thế kham gia, Văn chương bút án phô tiền lập

Xem thêm ...
Đất phát chính khoa 9 kiểu Đất phát chính khoa 9 kiểu

Văn tinh xuất hiện án môn tiền, Chính thị sơn vân án chiếu nhiên. Long cố tam hồi xưng cố tổ, Hổ lai tam bảo hiệu lai huyên

Xem thêm ...
Đất phát khoa danh Đất phát khoa danh

Đăng khoa hữu phạm thế nan tri, Thần chiếu môn tiền họa bất trì, Tam tử cộng thừa vinh hậu trạch, Nhị nương thả lạc giá khâm qui, Bảng sinh huyền vũ thành danh lão, Bút lập phong biên văn thiếu thì

Xem thêm ...
Đất phát võ tướng Đất phát võ tướng

Hổ thế bàn nham như dũng tướng, Long hình hữu khởi nhược hùng binh,Nam nhi tất đắc tướng quân ấn, Nữ tử hoàn thành anh kiệt sinh, Tất đắc đại giang hoàn thả bão, Tu thời hà chí khổ cầu danh,

Xem thêm ...
Đất phát thế khoa Đất phát thế khoa

Thủy quá thiên môn tu chiếu hồi, Trừng trừng hậu hữu tuyết trung mai, Vũ môn yếu sử khai tam lãng, Bình địa tu giao chấn nhất lôi,

Xem thêm ...
Đất phát cự phú Đất phát cự phú

Hổ long cường cán tự đại thuyền, Sinh nhân điển mại hữu sinh tiền, Phong viên tại hậu tăng điền sản, Quý nữ quí nam phú thọ tuyền (toàn)

Xem thêm ...
Một thế đất thổ tinh Hữu thực nhi cổ Thơ rằng Một thế đất thổ tinh Hữu thực nhi cổ Thơ rằng

Nhất thế địa (hung)Sinh tiền nhất thổ áp gia phần, Huyền vũ cao viên áp bản thân, Án khởi ngu phong vô nhất thị, Phú nhi phản cổ hữu kỳ thân.

Xem thêm ...
Đinh đầu phá trực đồ Đinh đầu phá trực đồ

Đinh đẩu phá trực đồ Bạch hổ đinh đầu bất khả quan, Kỳ gia tiên tử bị gian nan, Toán lại hà phạm thành hung phạm, Đoan bản đinh đầu phá hổ san.

Xem thêm ...
Trùng long hoán thê thiếp Trùng long hoán thê thiếp

Trùng long trong nước chảy xuyên, Đàn ông hỏi vợ tiếp liền mấy phen, Dâu gia đón rước liên miên, Ba lần mới định nhân duyên sắt cầm.

Xem thêm ...
Thần cư mộc vị đồ Thần cư mộc vị đồ

Miếu thần phương mộc hay chi, Chết không ai biết họ thì vắng tanh, May anh trai lớn hiển vinh, Cháu con phú quý trường sinh lâu dài.

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®