tư vấn bao la vạn sự

Trung lục nhâm Thiên cương chưởng quyết

Quẻ: Thần Hậu lâm Mão

Cập nhật : 05/07/2014
Thơ đóan: Văn Vương thủơ trước mộng phi hùng, Sông Vị về sau gặp Thái công, Gây dựng nhà Chu nền thịnh trị, Cơ đồ bền vững với non sông.
Quẻ: Thần Hậu lâm Mão


Trong là Mộc ngoài là Hỏa, trong sinh ngoài, quẻ Chu dịch là: Hỏa Lôi Phệ Hạp. Muà Xuân xấu, mùa Hạ tốt, mùa Thu rất xấu, mùa Đông chết.

-Tượng quẻ: Nhật trung vi thị ( giữa ban ngày hợp chợ ) thị trung hữu vật ( trong chợ có hàng hóa ).

-Ý đóan: Giữa ngày là nữa ngày mới hộp chợ, ý nói: muộn và chậm. Chợ có hàng hóa, ý nói: muốn mua gì cũng được, nghĩa là: cầu gì cũng được, thai sinh con gái, cầu hôn có duyên tiền định, cầu quan được tước lộc, cầu tài sẽ có tài, quan tụng hòa hưu, mất của tìm về mặt Đông Nam còn thấy, sắp có khách đến nhà, xuất hành tốt, Bệnh hoạn sẽ khỏi không chết, mưu vọng với người ta được tin dùng.

Thơ đóan:

Văn Vương thủơ trước mộng phi hùng,
Sông Vị về sau gặp Thái công,
Gây dựng nhà Chu nền thịnh trị,
Cơ đồ bền vững với non sông.

Diễn ca:

Thần Hậu lâm Mão kể ra,
Trong Mộc ngoài Hỏa quẻ là tương sinh,
Hỏa lôi Phệ Hạp cho minh,
Phi hùng ứng mộng điềm lành hiền nhân.
Cầu người ắt hẳn đắc nhân,
Cầu tài thì được mọi phần gặp maỵ
Cầu quan tước cả lộc dày,
Học trò thi cử trúng ngay bảng vàng.
Thai sinh con gái rõ ràng ,
Hôn nhân đôi lứa thiếp chàng duyên ưạ
Bệnh hoạn như hạn gặp mưa,
Quan tụng mọi việc kiện thưa hoãn hòa,
Mất của đã mang đi xa,
Đông Nam giấu đậy nữa ta tìm về.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®