tư vấn bao la vạn sự

Phép Xem Tên , Đặt Tên

Mong muốn về chính trị

Cập nhật : 05/07/2014
Con người sinh ra, không ai có thể lựa chọn cha mẹ mình, cũng không thể lựa chọn quốc gia, dân tộc hay xã hội. Các Mác sớm đã bàn về vấn đề này

                          Mong muốn về chính trị

Con người sinh ra, không ai có thể lựa chọn cha mẹ mình, cũng không thể lựa chọn quốc gia, dân tộc hay xã hội. Các Mác sớm đã bàn về vấn đề này. Nhưng là một người yêu nước, ai cũng mong muốn quốc gia hưng thịnh, phồn vinh cũng như sự đoàn kết dân tộc. Khi đất nước chia cắt, ai cũng mong sớm được thống nhất, khi đất nước chia cắt, ai cũng mong sớm được thống nhất; khi đất nước phát triển lại luôn muốn đất nước ở địa vị mạnh; khi đất nước có ngoại xâm, vẫn luôn muốn đưa người dân khỏi cảnh lầm than. Đó chính là tấm lòng cứu quốc, dù là lấy tên hay đổi tên đều có thể tham khảo. Có rất nhiều người lấy tên là tề gia trị quốc bình thiên hạ, dưới đây là một số ví dụ:

Mao Trạch Đông vốn là Mao Nhuận Chi, tuy cái tên đó cũng có nhiều hoài bão, nhưng không có khí thế, không phù hợp với ý chí cứu quốc của ông, nên đã đổi thành Thạch Đông "làm nhuần phương Đông", thể hiện ý muốn chấn hưng Trung Hoa và tài năng đưa nhân dân thoát khỏi ách nô lệ.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®