tư vấn bao la vạn sự

Phép Xem Tên , Đặt Tên

7. Tinh Hãn: Số của người cương nghị quyết đoán, có chí tiến thủ.

Cập nhật : 05/07/2014
Số này biểu tượng cho quyền uy, độc lập. Người có số này vì quá cương cường mà thiếu đi sức đồng hoá. Nếu nắm quyền quá cứng rắn sẽ khiến trong ngoài bất hoà. Tuy vậy đây cũng là người có dũng khí dám làm dám chịu, chỉ e nam tính quá nhiều không lợi cho chồng con.

                   7. Tinh Hãn: Số của người cương nghị quyết đoán, có chí tiến thủ.

- Tính cách, nghề nghiệp: Độc lập, cương cường, có chí, kỹ nghệ, chức tước bổng lộc.

- Gia đình: Thiếu đồng lòng, trong ngoài chẳng hợp.

- Sức khoẻ: Thể chất và tinh thần đều mạnh mẽ, có thể sống lâu.

- Hàm ý: Số này biểu tượng cho quyền uy, độc lập. Người có số này vì quá cương cường mà thiếu đi sức đồng hoá. Nếu nắm quyền quá cứng rắn sẽ khiến trong ngoài bất hoà. Tuy vậy đây cũng là người có dũng khí dám làm dám chịu, chỉ e nam tính quá nhiều không lợi cho chồng con.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®