tư vấn bao la vạn sự

Phép Xem Tên , Đặt Tên

40. Thoái An: Số của người an phận thủ thường.

Cập nhật : 05/07/2014
Nhiều mưu mẹo, có đảm lược, nhưng kiêu ngạo, thiếu chí lớn, dễ bị công kích. Các vận khác xấu thì dễ bị tù đầy, chết yểu. Nếu an phận thì bình thường.

40. Thoái An: Số của người an phận thủ thường.

- Căn cơ: Tướng tinh, hào kiệt đảm lượng, hung hoạ.

- Gia đình: Họ hàng lạnh nhạt, anh em chia rẽ.

- Sức khoẻ: Bệnh ác tính, dạ dày, ngoại thương, tàn phế. Tam tài tốt có thể giảm bớt xấu xa.

- Hàm ý: Nhiều mưu mẹo, có đảm lược, nhưng kiêu  ngạo, thiếu chí lớn, dễ bị công kích. Các vận khác xấu thì dễ bị tù đầy, chết yểu. Nếu an phận thì bình thường.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®