tư vấn bao la vạn sự

Phép Bát sát Xem Mặt

Người cung Đoài

Cập nhật : 05/07/2014
Nhà ở giữa làng, có chôn giấu của cải mới ngồi lâu. Ngồi không chính, thân nhân tử trận. Phương ấy có người hay nói càn. Ngũ vĩ vô văn, có quý thê. Văn hãm vợ trước không có lợi, vợ sau không mối mà hiền

8) Đoài

 

Nhà ở giữa làng, có chôn giấu của cải mới ngồi lâu. Ngồi không chính, thân nhân tử trận. Phương ấy có người hay nói càn. Ngũ vĩ vô văn, có quý thê. Văn hãm vợ trước không có lợi, vợ sau không mối mà hiền. Ngoạ tầm bình mãn 3 năm. Hắc hãm vô dương, may ra anh em hai người, bằng thưa cô độc. Thượng đình cao phương lưu. Địa các hẹp nghèo. Năm ấy tháng 4, 5 tán tài; tháng 6 người nhà bệnh nặng. Có tên Hoạt, Na, Bát, Huynh Vĩnh, Hình.

 

 

 

         BÁT SÁT ĐOÁN TÁM CUNG 

 

Đoài cung (thuộc thiếu nữ)

       Tuổi Kỷ Sửu, Mậu Thìn, Ất Tỵ, Tân Sửu, Đinh

                         Mùi, Canh Thân, Nhâm Tuất, Ất Hợi.

Đoài cung tuổi nhỏ thiếu niên

Số này cách trở anh em mới lành

Mẹ cha phân biệt đã đành

Hai phen thê thiếp mới thành có khi

Chẳng thời nam bắc phân ly

Thiếu niên số phải nan nguy mấy lần

Ba mươi hai tuổi đến tuần

Trần ai đã trải mấy lần phong khanh

Có tài có sắc đã đành

Quan sư cung đối nổi danh trên đời

Mới hay người cũng giống người

Tiền bần hậu phú an bài hẳn hoi

Ly hương mới được thảnh thơi

Bỏ cả tổ nghiệp ra nơi vợ chồng

Chẳng thời tật bệnh hạn phùng

Con nuôi về lẽ sau cùng mới hay

Anh em lắm kẻ bằng nay

Chỉ hiềm cách trở định đầy một hai

Tinh thông khéo léo có tài

Hiềm vì gặp bạn một hai phản mình

Ra ngoài kẻ trọng người khinh

Dù ai có việc giận mình chẳng yêu

Nói năng hoà nhã trăm chiều

Đêm ngày chỉ giữ một điều hiếu trung

Xem ngay cha mẹ thân cung

Cha mà chết trước mẹ phùng sự hay

Mẹ mà chết trước ăn mày

Mộ phần đã được chốn này bình an

Làm nhà ở chốn tây nam

Lộc tài hưng thịnh một đàn cháu con.
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®