tư vấn bao la vạn sự

Phép Bát sát Xem Mặt

Người cung Khảm

Cập nhật : 19/07/2014
Người phương Khảm đến, nhà ở giữa làng, trước nhà có ao. Ngồi không thẳng, trong họ có người chết đuối. Nhà có người hữu sinh vô dưỡng, mắt bên hữu có tật, mẹ chết

2) Khảm

 

    Người phương Khảm đến, nhà ở giữa làng, trước nhà có ao. Ngồi không thẳng, trong họ có người chết đuối. Nhà có người hữu sinh vô dưỡng, mắt bên hữu có tật, mẹ chết. Như bình mãn song toàn, may ra huynh đệ 6 nam 4 nữ. Hai người trưởng nam cô đơn. Trưởng nữ quả phúc hậu phải tha hương. Quyền quý ngũ vĩ nô văn, chủ nhân lấy được vợ hiền, nhà quy ngũ vĩ tiền chổ. Ngoạ tầm bình mãn 3 nam 3 nữ. Khuyết hãm 2 nam 2 nữ, nam phải đi xa, không đi ở nhà chịu bệnh, một nữ nghịch sinh chi tử. Thượng đỉnh cao, địa các rộng nhà phú túc. Thượng đình hẹp, địa các hẹp chủ bần thanh, nhà chịu một phen nước lụt. Nhà chính nguyệt đẻ con giai. Tháng 9 có trâu, bò ể, Phương Bắc có tên: Thổ, Độ, Hộ, Phả, Kiến, Kiểm, Điểm.

 

 
 

 

 
 

BÁT SÁT ĐOÁN TÁM CUNG

 
 

 

 
 

Khảm cung (thuộc trưởng nam)

 

 

 
 

 

 
 

Tuổi Tân Mùi, Ất Mùi, Mậu Dần, Bính Dần,
Bính Thìn, Nhâm Thìn, Canh Tuất.

Khảm cung số ấy thảnh thơi

Gái giai tinh sự làng chơi mỹ miều

Thương người phải khổ trăm chiều

Tính bay biến chế mọi điều thông minh

Thấy ai hung ác lánh mình

Có lòng chịu khó hay binh việc người

Gái thời nữ sắc anh tài

Cao thanh đại ngữ nào ai dám bì

Giai thời sư trưởng phương phi

Vợ chồng trước cách sau thì ốm đau

Số này vị thử ra sau

Trước kia đã cách giàu cau mấy lần

Chẳng thời đứng trưởng ngoại thân

Làm bạn nên oán, làm ân thiệt mình

Mấy lần tán tụ rành rành

Lại phải vất vả con sinh tiền đầu

Bỏ nhà xuất ngoại mấy mầu

Nhục vinh đã trải, nông sâu đã từng

Dù cơn đất lở giời long

Giai hai vợ, gái hai chồng mới hay

Có bao nhiêu của ngày nay

Đề là hao tán, sau này giầu sang

Ngoài 30 tuổi có tang

Hao tài tật bệnh tiếng đồn gian truân

Bốn mươi hai tuổi đến tuần

Cửa nhà phú quý có phần thịnh thay

Tu thân mới được lâu ngày

Bền lòng vững chí quả cây rườm rà

Tu thân độ được cả nhà

Đông, nam nhà ở ai mà dám đang.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®