tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Nói về hình Ngọ tinh, Lục diệu, Ngọ nhạc, tứ độc

Cập nhật : 05/07/2014
Ø Ngọ tinh (5 ngôi tinh) tức là Kim (tượng loài kim) Ø Mộc (tượng cây) Ø Thuỷ (tượng nước) Ø Hoả (tượng lửa) Ø Thổ (tượng đất) Ø

Nói về hình Ngọ tinh, Lục diệu, Ngọ nhạc, tứ độc

 

Ø     Ngọ tinh (5 ngôi tinh) tức là Kim (tượng loài kim)

Ø     Mộc (tượng cây)

Ø     Thuỷ (tượng nước)

Ø     Hoả (tượng lửa)

Ø     Thổ (tượng đất)

Ø     Tai tả là Kim tinh, Sắc nên trắng, trắng thì được hưởng quan lộc

Ø     Tai hữu là Mộc tinh hình nên hướng lên, hướng lên thì thừa năm phúc

o       Miệng là Thuỷ tinh, Sắc nên hồng (hồng), hồng thì có thể được ngôi cao (phú quý)

·        Trán là Hoả tinh, hình nên vuông, vuông thì được quan lộc;

·        Mũi là Thổ tinh, thịt nên dầy, dầy thì tuổi được thọ trường.

·        Lục diệu (6 ngôi diệu) là: Thái dương, Thái âm, Nguyệt bột, La hầu, Kế đô, Tử khí.

·        Mắt tả là Thái dương, có bóng sáng thì phúc lộc thịnh;

·        Mắt hữu là Thái âm, đen thì có quan lộc.

·        Sơn căn là Nguyệt bột, thẳng thì của ăn mặc không thiếu.

·        Lông Mày phía tả là La hầu, dài thì được hưởng quan lộc;

·        Lông Mày phía hữu là Kế độ, bằng bặn thì vợ con nhiều phúc.

·        Ấn đường là Tử khí, tròn thì được quan cao.

·        Ngọ Nhạc (5 núi) là :

·         Hành sơn

·         Hằng sơn

·         Tung sơn

·         Thái sơn

·         Hoạ sơn.

·         Má phía tả là Đông nhạc (núi Đông) Thái Sơn

·        Má phía hữu là Tây nhạc (núi Tây) Hoạ sơn, hai núi ấy đều nên trung chính;

·        Trán là nam nhạc, (núi Nam) Hành sơn, nên vuông và ngay;

·        Mũi là trung nhạc (núi giữa) Tung sơn, cũng nên vuông và ngay, mà cao vót lên tới Ấn đường.

·         Cằm là Bắc nhạc (núi Bắc) Hằng sơn, nên dày, cao, tròn, đầy.

 

1- Nam nhạc Hoả tinh

 2- Kế đô

 3-La hầu

 4- Tử khí

 5- Nguyệt bột

 6- Trung nhạc

 7- Thổ tinh

 8- Sông Tế

 9- Tây nhạc

 10- Đông nhạc

 11- Thuỷ tinh

 12- Sông Hoài

13- Bắc nhạc

 14- Kim tinh

 15- Mệnh môn

 16- Sông Giang

 17- Nguyên châu

 18- Kim tinh

 19- Mệnh môn

 20- Sông Giang

 21- Nguyên châu (Mắt hữu) là Thái âm sông Hà;

          22-Mắt tả là Thái dương sông Hà.

Ø     Tứ độc (4 sông) tức là sông Gianh, sông Hoài, sông Hà, sông Tế.

Ø     Tai là sông Giang, cái lỗ nên sâu và xa;

Ø     Mắt là sông Hà, nên sâu và có ánh sáng;

Ø     Miệng là sông Hoài, nên Miệng nhuận mà Môi với mép che nhau

Ø     Mũi là sông Tế, nên dày, cao, tròn đầy chẳng huếch, chẳng lộ thì nhà ắt giàu.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®