tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Xem tướng đầu

Cập nhật : 05/07/2014
Da đầu mỏng là tướng nghèo hèn § Đầu có sừng thịt là tướng đại quí § Lép phía tả là tướng tổn cha § Lép phía hữu là tướng tổn mẹ. § Sau Tai có xương, gọi là thọ cốt,

Xem tướng đầu

Đầu là ngôi tôn của một thân, bậc trưởng của trăm thể, nơi tụ hội của mọi khí dương, vị tông chủ của năm hành, ở cao mà tròn là tượng đức của trời đó.

§        Xương muốn cho nở mà khởi lên, muốn cho cao mà lồi lên trán muốn cho rộng, ngắn thì muốn cho dày, dài thì muốn cho vuông.

§        Đỉnh (cuối) đầu lồi lên là tướng cao quí, lõm xuống là tướng chết non

§         Da đầu mỏng là tướng nghèo hèn

§         Đầu có sừng thịt là tướng đại quí

§         Lép phía tả là tướng tổn cha

§         Lép phía hữu là tướng tổn mẹ.

§         Sau Tai có xương, gọi là thọ cốt, khởi lên là tướng sống lâu, khuyết hãm là tướng chết non.

§         Huyệt Thái dương có xương, gọi là cốt Phù tang, lại phía trên hai Tai có xương, gọi là cốt Ngọc lâu, đều là tướng phú quý.

§         Khi đi thường lắc đầu, khi ngồi thường cúi đầu, đều là tướng bần tiện.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®