tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Hình tướng 12 cung trên mặt

Cập nhật : 05/07/2014
1- cung Mệnh, là khoảng giữa đôi Lông Mày 2- cung Tài bạch, là sống Mũi 3- Cung Huynh đệ, là hai Lông Mày 4- Cung Điền trạch là hai Mắt 5- Cung Nam nữ, là dưới khoảng hai Mắt

 

Xem về hình 12 cung

12 cung :

1- cung Mệnh, là khoảng giữa đôi Lông Mày

2- cung Tài bạch, là sống Mũi

3- Cung Huynh đệ, là hai Lông Mày

4- Cung Điền trạch là hai Mắt

5- Cung Nam nữ, là dưới khoảng hai Mắt

6- Cung Nô bộc, là hai hàm

7- Cung Thê thiếp, là Ngư vĩ (hai mang cửa Tai)

8- Cung Tật ách, là giữa Mũi

9- Cung Thiên di, là góc Lông Mày,

10- Cung Quan lộc, là chính  giữa trán

11- Cung Phúc đức, là khoảng trên Thiên thương (khoảng bên trán)                                                     12- Cung Tướng mạo, là toàn hình khuôn mặt.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®