tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Xem về hình bốn Học đường

Cập nhật : 05/07/2014
Mắt là Quan học đường. Mắt dài mà trong là người có quan chức Ø Trán là Lộc học đường, trán rộng mà dài là người có quan lộc và chủ thọ (sống lâu).

 

Xem về hình bốn Học đường 

v    Bốn Học Đường :

Ø     Mắt là Quan học đường. Mắt dài mà trong là người có quan chức

Ø     Trán là Lộc học đường, trán rộng mà dài là người có quan lộc và chủ thọ (sống lâu).

Ø     Hai cái Răng giữa cửa là Nội học đường, lành lặn ngay ngắn mà khít là người hiếu cẩn trung tín, kẽ thưa mà nhỏ là người hay nói bậy

Ø     Hai bên trước cửa mang Tai là Ngoại học đường, dày, đầy, sáng, nhuận là người thông minh; Sắc ướt tối thẫm là người ngu tối.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®