tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Xem về Tám Học đường :

Cập nhật : 05/07/2014
Trên trán là Cao minh bộ học đường, chủ về phần phú (giàu) ü Giữa trán là Cao quảng bộ học đường, chủ về phần phúc

v    Tám Học đường :

ü     Trên trán là Cao minh bộ học đường, chủ về phần phú (giàu)

ü     Giữa trán là Cao quảng bộ học đường, chủ về phần phúc

ü     Ấn đường là Quang đại bộ học dường, chủ về phần quan

ü     Mắt là Minh tú bộ học đường, chủ về phần quý (sang)

ü     Tai là Thông minh bộ học đường, chủ về phần danh

ü     Miệng Môi là Trung tín bộ học đường, chủ về phần lộc

ü     Lưỡi là Quảng đức bộ học đường, chủ về phần đức

ü     Lông Mày là Ban duẫn bộ học đường, chủ về phần thọ (sống lâu).

 

1- Cao minh học đường

 2- Cao quảng học đường

 3- Lộc học dường

 4- Ban duẫn học đường

 5- Ban duẫn học dường

 6- Quang đại học đường

7-Ngoại học đường

 8- Thông minh học đường

 9- Minh tú học đường

 10- Quan học đường

 11- Minh tú học đường

 12- Quan học đường

 13- Ngoại học đường

 14- Thông minh học đường

 15- Trung tín học đường

 16- Nội học dường

 17- Quảng đức học đường.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®