tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Cung Mệnh

Cập nhật : 05/07/2014
Hễ sáng sủa như tướng là người học vấn thông thái. Sơn căn phẳng đầy, chủ về phúc thọ.

v    CUNG MỆNH

ü     - Cung Mệnh ứng về vận mệnh, ngôi Tại khoảng giữa đôi Lông Mày, khoảng trên Sơn căn.

ü     Hễ sáng sủa như tướng là người học vấn thông thái. Sơn căn phẳng đầy, chủ về phúc thọ.

ü     Thổ tinh chon von đứng thẳng và phù củng, chắc hẳn là người bần hàn.

ü      Hai Lông Mày giao tiếp nhau, thật là người hèn hạ.

ü      Gân thớ rối loạn, là người lưu lạc tha hương, lại khắc vợ.

ü     Trán hẹp, Lông Mày khô, ắt gặp vận truân chuyên phá của.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®