tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Cung Tài bạch

Cập nhật : 05/07/2014
Tế trù, Táo thượng (hai bên cạnh lỗ Mũi) lép như không, ắt hẳn nhà không súc tích

v    CUNG TÀI BẠCH

·         - Mũi là Tài tinh, ứng về của cải, ngôi ở Thổ tú, sống Mũi thẳng như ống tre, đầu Mũi như trái mật treo, có của muôn rương ngàn đụn.

·        Chon von ngay thẳng và cao dày, chắc được một đời tài vượng vĩnh viễn, phú quý mà trung chính chẳng lệch, chắc được phú quý lâu dài.

·        Nhọn như mỏ chim ưng, như cuối núi, là tướng bần hàn phá của. Lỗ Mũi ngửa lên, là tướng không có lương để cách đêm.

Tế trù, Táo thượng (hai bên cạnh lỗ Mũi) lép như không, ắt hẳn nhà không súc tích
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®