tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Cung Điền trạch

Cập nhật : 05/07/2014
Người Mắt lớn hay là Mắt nóng như lửa, quầng lạnh như băng, sẽ rồi tán hết gia tài.

v    CUNG ĐIỀN TRẠCH

·         - Điền trạch là ứng về ruộng nương, nhà cửa, ngôi ở hai Mắt. Mắt rất kỵ tia đỏ lấn con ngươi, năm xưa phá hết gia tài, tới già không lương nuôi Miệng;

·        Hai Mắt âm (Mắt hữu) dương (Mắt tả) cốt khô, chẳng giữ vườn ruộng;

·        Người Mắt lớn hay là Mắt nóng như lửa, quầng lạnh như băng, sẽ rồi tán hết gia tài.

·        Còn như người Mắt như điểm sơn (con ngươi đen nhánh), cả đời sản nghiệp vinh thịnh;

·         Mày cao, Mắt phượng, thuế đặt ba huyện năm châu (nghĩa là giàu lắm).

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®