tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Cung Con cháu

Cập nhật : 05/07/2014
Mắt him him như Miệng thổi lửa, ngồi mình phòng lan, nếu là trong đám người thường, khó được con cháu tống lão.

v    CUNG NAM NỮ

ü      - Nam nữ là ứng về dường con cháu trai gái, ngôi ở phía dưới hai Mắt, ngay lệ đường.

ü      Ba Dương (Thái dương, Trung dương và Thiếu dương) phẳng đầy, con cháu được phúc lộc vinh thịnh;

ü     Tờ tợ như con tằm nằm, nên có dâu con thanh quý.

ü     Còn như lệ đường sâu hãm, chắc là trai gái vào duyên;

ü      Nốt ruồi đem hay lằn đâm xế, khắc với con cháu tới già;

ü      Mắt him him như Miệng thổi lửa, ngồi mình phòng lan, nếu là trong đám người thường, khó được con cháu tống lão.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®