tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Cung Nô bộc

Cập nhật : 05/07/2014
Miệng như hình chữ Tứ (vuông dẹp), có quyền gọi tụ hét tan. Còn như người địa các nhọn hớt, kẻ tôi mọi thụ ơn sâu mà trở ra oán hận;

v    CUNG NÔ BỘC

·          Nô bộc là ứng về tôi mọi (đày tớ) ngôi ở Địa các, tiếp với thuỷ tinh.

·        Người cằm tròn và đầy đặn, tướng có tôi mọi đứng hầu thành bày;

·         Hai vì sao Tả phụ, Hữu bật chầu lại, có thế nhất hô bá nặc (một tiếng gọi, trăm kẻ vâng);

·        Miệng như hình chữ Tứ (vuông dẹp), có quyền gọi tụ hét tan. Còn như người địa các nhọn hớt, kẻ tôi mọi thụ ơn sâu mà trở ra oán hận;

·         Lằn nát và hãm, chẳng đủ tôi mọi mà sai;

·         Tường vách (vành Địa các) thấp nghiêng, làm ơn trở nên thù khích.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®