tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Cung Thiên di

Cập nhật : 05/07/2014
Lông Mày liền giao tiếp, là tướng phá tổ lìa nhà; · Trời đất lệch xế, là tướng ở mười chỗ đổi chín lần.

v    CUNG THIÊN DI

·         - Thiên di là ứng về dời đổi chỗ ở, ngôi ở góc Lông Mày, gọi là Thiên dương

·         Cao dày đầy đặn; màu tươi không có vẻ lo;

·        Ngôi Ngữ vĩ phẳng, đi đâu được người kính trọng cho tới già; Khí xông lên vị Dịch mã, là tướng quý đi làm quan bốn phương. Còn như người góc trán thấp hãm, tới già khó tìm chỗ đỗ;

·         Lông Mày liền giao tiếp, là tướng phá tổ lìa nhà;

·        Trời đất lệch xế, là tướng ở mười chỗ đổi chín lần.

·         Những tướng sinh ra như vậy, nếu chẳng dời nhà cũng phải đổi mả.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®