tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Xem tướng Tai

Cập nhật : 05/07/2014
Cửa Tai rộng là tướng trí thức rộng xa ü Hồng mà nhuận là tướng làm quan lớn ü Tai trắng là tướng có danh vọng ü Đỏ hay là đen là tương nghèo hèn

                                         Xem tướng Tai

·        Tai suốt vào óc mà thông xuống lòng, là ty thuộc của con tâm (trái tim), là dinh hậu của con thận (bầu dục) vậy. Cho nên khí thận vượng thì Tai trong mà thông, khí thận hư thì Tai đục mà tối, vì vậy tiếng tăm với tính hạnh vẫn đi đôi với nhau đó.

·        Dày dặn mà chắc, cao vót mà dài, đều là tướng thọ, luân (vòng trong) quách (vòng ngoài) phân minh là tướng thông minh dĩnh ngộ

·        Dủ hạt châu (giái Tai muộn xuống)

·        Chầu mặt trời (Tai ngửa lên), là tướng có của và sống lâu

·        dán vào thịt là tướng phú túc

·        Tai mọc lông là tướng thọ

·        Tai có Nốt ruồi là tướng thông minh và sinh quý tử

·        Cửa Tai rộng là tướng trí thức rộng xa

·        Hồng mà nhuận là tướng làm quan lớn

·        Tai trắng là tướng có danh vọng

·        Đỏ hay là đen là tương nghèo hèn

·        Tai mỏng mà hướng về đường trước là tướng bán hết ruộng vườn

·        Lật lại mà lệch nghiêng, là tướng không có nhà mà ở

·        Bên lớn, bên nhỏ là tướng rủi ro thiệt hại

·        Sáng sủa nhuận trạch là tướng thanh danh dương dật

·        Bụi tro, thô tục và xém đen là tướng bần bạc ngu lỗ

·        Cứng chắc như băng là tướng tới già không có sự phiền sầu

·        Dài mà cao vót là tướng có lộc vị

·        Dày mà tròn là tướng no ăn đủ mặc.

·        Đại khái người sang hoặc có Mắt quý mà không có Tai quý, người hèn hoặc có Tai quý mà không có Mắt quý, người khéo xem tướng nên trước xem cái Sắc, sau xem cái hình là phải.

·        Lời quyết rằng:

·        Tai như xách lên, tiếng dậy cõi đời

·        Tai dủ xuống vai, quý chẳng xiết nói

·        Tai trắng như mặt, tiếng mãn thiên hạ

·        Tai tròn như con cờ là tướng thành gia lập nghiệp

·        Tai đen như hoa rụng là tướng ly  tổ phá gia,

·        Tai mỏng như giấy, chắc hẳn chết non

·        Luân quách, hồng như bông đào, tính rất linh lung

·        Tai như Tai thỏ, nghèo nàn cùng quẫn,

·        Tai như Tai chuột, nghèo hèn chết non

·        Tai trở như bánh xe, tổ nghiệp bay như bụi

·        Tai dủ như hột châu, ăn mặc có thừa

·        Tai mỏng không rể, ắt ngắn tuổi đời

·        Cửa Tai rộng hoác, khoát đạt thông minh

·        Tai có xương sẵn, thọ mệnh chẳng đủ

·        Tai có xương tròn, chưa có tiền thừa

·        Tai cao hơn Mắt, ăn lộc làm thầy

·        Cao hơn my hai tấc, không bị nghèo khốn

·        Tai cao luân quách, cũng được yên vui

·        Tai có vòng dao, quan cao ngọ phẩm

·        Cửa Tai buông dày, phú quí dài lâu

·        Cửa Tai như gân, nhà nghèo vào chủ

·        Tai có lông mao, phú quí sống thọ, vả không Tai ương

·        Tai như Tai thú, yên lành ự nhiên, cửa ta rộng lớn, thông minh, của đủ

·        Tai mỏng nhỏ, mệnh ngắn, thiếu ăn.

·        Tai hình thổ - Là tướng phú quý thọ khảo,con cháu đầy nhà.

·        Tai hình kim - Là tướng giàu mà không con, tuổi già cô độc.

·        Tai hình thuỷ - Là tướng phú quý lớn.

·        Tai hình mộc - Là tướng thân thích vào duyên, của cải chẳng đủ, khốn khổ cả đời.

·        Tai hình hoả - Là tướng khoảng già không Tai ách, càng thêm tuổi thọ.

·        Tai hổ - Là tướng sang mà có oai nghi, nhưng lòng thì gian hiểm bất trắc.

·        Tai thấp và lật lại - Là tướng tuổi nhỏ mồ côi cha mẹ, vả gia tài hao hết.

·        Tai dán óc - Là tướng giương danh ở đời, họ hàng nhiều sang, cả đời yên lạc.

·        Tai lừa (la) - Là tướng nghèo khốn, phá bại tới già.

·        Tai khỉ - Là tướng bạch thủ thành gia, khi bé làm nên sang, khoảng giữa làm nên giàu.

·        Tai quạt gió - Là tướng nhục tổ bại gia, lúc nhỏ yên lạc, khoảng giữa nghèo khốn, tuổi già cô độc.

·        Tai lông tên (như cái lông gài đốc tên nỏ) - Là tướng chẳng giữ được tổ nghiệp, dầu nhiều của cũng tan hết.

·        Tai lợn - Là tướng giàu sang một lúc, tuổi già có Tai hại.

·        Tai dủ vai - Là tướng đại quý.

·        Tai hoa nở (bông trỗ) - Là tướng phá hết của nhà cự vạn, tuổi già nghèo khổ tới chết.

·        Tai chuột - Là tướng ăn trộm chẳng chừa, tuổi già bị chết rũ tù.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®