tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Xem tướng Râu

Cập nhật : 05/07/2014
Râu phất tả phất hữu là tướng sợ vợ · Râu mở như cái thoa hay là như đường chẻ là tướng vận hãm · Râu chia như đuôi én là tướng tuổi già buồn rầu.

Xem tướng Râu

Một vật Râu có thế phân người sang, kẻ hèn, định vận hay, vận dở được. Đại phàm người nào Nhân trung không có Râu, là tướng thường bị người ta gièm pha, không có công nghiệp.

·        Người làm quan mà Râu rậm, thì lộc vị khó giữ.

·         Người đi buôn Râu thưa mà nhuận trạch, thì nên phát tài lớn

·         Râu phất tả phất hữu là tướng sợ vợ

·         Râu mở như cái thoa hay là như đường chẻ là tướng vận hãm

·         Râu chia như đuôi én là tướng tuổi già buồn rầu.

·        Mặt hồng, Râu đỏ, là tướng nhân làm quan mà mất của

·         Râu khô, mặt lạnh, là tướng nhân hoả Tai mà phá sản

·         Râu rậm, Mày rậm, có Nốt ruồi đen là tướng bị thuỷ ách (bị lụt hay chết đuối)

·         Râu vàng, mặt vàng có gân hồng là tướng bị hoả Tai (chát nhà hay là chết cháy)

·         Râu non mà thanh nhuận là tướng làm quan ắt hanh thản, ở kẻ dân cũng có hậu phúc.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®