tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Xem tướng thịt

Cập nhật : 05/07/2014
Người xảy béo khí hen là triệu chết non. ü Thịt chẳng nên ngang, ngang thì tính cương mà nghiêng ü Thịt chẳng nên hoãn, hoãn thì tính nhu mà trệ. ü Người béo chẳng nên cho lằn loạn lộ ra

Xem tướng thịt

Thịt là cái để sinh ra huyết, mà chứa lấy xương, cái tượng như đất sinh ra muôn vật mà thành cho muôn vật đó vậy. Người béo chẳng nên cho có thừa, người  gầy chẳng nên cho chẳng đủ, có thừa thì âm thẳng hơn dương, chẳng đủ thì dương thắng hơn âm âm, dương thắng nhau, gọi là tướng lệch một bên.

ü     Thịt nên cứng mà chắc, thẳng mà vượt lên.

ü      Thịt chẳng nên ở trong xương, ở trong xương là âm chẳng đủ, thịt chẳng nên sinh ngoài xương, sinh ngoài xương là âm có thừa, cho nên nói rằng:

ü     "Người béo thì khí đoản, ngựa béo thì khí đen".

ü      Vì lẽ đó mà thịt chẳng nên nhiều, xương chẳng nên ít vậy.

ü     Người xảy béo khí hen là triệu chết non.

ü     Thịt chẳng nên ngang, ngang thì tính cương mà nghiêng

ü      Thịt chẳng nên hoãn, hoãn thì tính nhu mà trệ.

ü      Người béo chẳng nên cho lằn loạn lộ ra, lằn loạn lộ ra đầy là điềm gần chết đó.

ü      Thịt nên thơm mà ấm

ü      Sắc nên trắng mà nhuận

ü      Da nên mỏng là mượt, đều là chất tốt vậy.

ü      Sắc tối mà khô, da đen mà hôi, thịt nhiều như cục đất chẳng phải là tướng lành vậy.

 Còn như thần chẳng xứng nhành (chân tay) cội (mình), gân chẳng bó được xương, thịt chẳng ở trong thể, da chẳng bọc được thịt là điềm chết non đó
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®