tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Xem tướng vú

Cập nhật : 05/07/2014
Đầu vú chầu lên, nuôi con ắt thành · Đầu vú cúi xuống, nuôi con ắt khó. · Đầu vú tròn cứng, sinh con giàu · Đầu vú vuông cứng, sinh con sang. · Vú và nhỏ, nuôi con khó nên

Xem tướng vú

 

Vú là mành mống của đời sau, rất nên đen, lớn, vuông, tròn, rắn, cứng.

·        Vú chẳng nên nhỏ, bốn hình Kim, Mộc, Thuỷ, Thổ, nên da dầy, nếu da mỏng thì vú ắt mỏng, da chắc thì vú ắt chắc.

·        Đầu vú chầu lên, nuôi con ắt thành

·         Đầu vú cúi xuống, nuôi con ắt khó.

·         Đầu vú tròn cứng, sinh con giàu

·         Đầu vú vuông cứng, sinh con sang.

·         và nhỏ, nuôi con khó nên

·         Vú Sắc trắng chẳng dậy, nuôi con khó được.

Đàn bà cũng nên vú đen và lớn là tốt, nhỏ thì con ít, lớn thì con nhiều.

·        Vú đen và vuông hay tròn thì con giàu sang

·        Vú trắng và thấp hay lệch thì con nghèo hèn.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®