tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Xem tướng Mông

Cập nhật : 05/07/2014
Đàn bà eo lưng nhỏ, bàn Mông nhọn, Rốn lại cạn, chỉ làm đứa ở con hầu, giữ phận cô đơn cùng khổ, đầu lỗ lại trắng, một đời cô độc đã đành

Xem tướng Mông

Mông là nền hậu thành,có thể xem biết vận thịnh, suy:

Ø     Tuổi nhỏ không Mông, mọi việc chẳng thành, ruộng vườn khó giữ, phá tổ ly tông.

Ø      Lúc già không Mông, khốn khổ tân cần, vợ chết, con mất, bôn tẩu phong trần.

Ø      Người gầy không Mông, học nhiều, thành ít, một đời không vận tốt, 49 tuổi sẽ về đường âm

Ø     Người béo không Mông, đánh nồi, rửa chạu (làm việc nô lệ), không vợ không con, bần hàn cô độc.

Ø     Cho nên Mông nên nở rộng, nở lớn, chẳng nên nhọn eo.

Ø      Sách nói rằng: "Ngực lốm, Mông eo, cha con chẳng hoà, đàn bà phạm tướng đó là gái hung ác".

Ø     Đàn bà eo lưng nhỏ, bàn Mông nhọn, Rốn lại cạn, chỉ làm đứa ở con hầu, giữ phận cô đơn cùng khổ, đầu lỗ lại trắng, một đời cô độc đã đành.

Ø     Cho nên sách nói rằng: "Không có đàn bà sang mà Mông nhọn bao giờ".

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®