tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Xem tướng âm nang và dương vật

Cập nhật : 05/07/2014
Quy nên nhỏ trắng và cứng là tướng quý Ø Nếu lớn, dài, đen yếu là tướng hèn. Ø Lớn thì chiêu kẻ hung, ắt hèn Ø Nhỏ mà nhũn đẹp thì ưa người hiền, ắt sang. Ø Phàm quy đầu nhỏ là vợ tốt, con tốt, lớn là không tốt.

                     Xem tướng âm nang và dương vật

Ø     Âm nang và dương vật tức là cội rễ của tính mệnh.

Ø      Phàm âm nang nên đen, lằn nên nhỏ và chắc là quý, chẳng nên muộn xuống.

Ø     Ấm như lửa là tướng sinh con quý

Ø      Lạnh như băng là tướng ít con.

Ø     Dương vật là nghĩa Linh quy của ông vua gọi là Ngọc hành (nhánh ngọc), của người thường gọi là Quy đầu (đầu rùa).

Ø      Quy nên nhỏ trắng và cứng là tướng quý

Ø      Nếu lớn, dài, đen yếu là tướng hèn.

Ø      Lớn thì chiêu kẻ hung, ắt hèn

Ø      Nhỏ mà nhũn đẹp thì ưa người hiền, ắt sang.

Ø      Phàm quy đầu nhỏ là vợ tốt, con tốt, lớn là không tốt.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®