tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Xem tướng cốc đạo

Cập nhật : 05/07/2014
Cốc đạo không lông, chắc nghèo tới già. § Tuổi trẻ lộ ra, ắt bị hình phạt. § Phải biết rằng cốc đạo là đồ thủ dụng kỳ diệu, tế vi là sâu kín là người sang.

Xem tướng cốc đạo

Cốc đạo là cửa sau của năm tạng, cốc đạo nên hai  Mông giáp nhau mà chẳng lộ, nếu lộ thì là tướng mười phần nghèo hèn, vả lại chết non.

§        Có lông là tốt, không lông ắt hèn.

§         Đi tiêu chậm là tốt, mau thì nghèo.

§         Phẩn nhỏ mà dài, lại như đai kép, đều là tướng phú quý vậy.

§         Cốc đạo không lông, chắc nghèo tới già.

§         Tuổi trẻ lộ ra, ắt bị hình phạt.

§         Phải biết rằng cốc đạo là đồ thủ dụng kỳ diệu, tế vi là sâu kín là người sang.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®