tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Xem về tứ chi

Cập nhật : 05/07/2014
Nhưng chân tay phải nhuyển mà hoạt tịnh, gân xương chẳng lộ, phải trắng như ngọc, thẳng như cây, trơn như rêu, nhuyễn như bông là tướng người phú quí đó

Xem về tứ chi

Hai tay, hai chân gọi là bốn chi, để tượng bốn mùa, thêm đầu vào nữa, gọi là năm thể, để tượng năm hành.

Cho nên bốn mùa chẳng điều hoà, thì muôn vật khuyết thất bốn chi chẳng ngay ngắn, thì một đời khốn khổ, năm hành chẳng lợi, thì muôn vật chẳng sinh, năm thể chẳng xứng thì một đời nghèo hèn.

Vì vậy chân tay cũng tượng nhành cội của cây vậy, nhiều đốt thì gọi là cây thẳng tốt.

Nhưng chân tay phải nhuyển mà hoạt tịnh, gân xương chẳng lộ, phải trắng như ngọc, thẳng như cây, trơn như rêu, nhuyễn như bông là tướng người phú quí đỏ

 Nếu cứng mà thô lớn gân ràng, xương lộ, thô như đất, cứng như đá, cong (vạy) như củi, thịt như bệnh thũng là tướng người bần tiện đó.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®