tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Xem tướng lằn lưng Tay

Cập nhật : 05/07/2014
Ngón cái là tướng giàu lớn. · Lưng Tay năm ngón đều có lằn ngang quấn quanh, là tướng phong Hầu Vương

Xem tướng lằn lưng Tay

          Năm ngón đều có lằn gần với hai đốt trên gọi là lằn rồng, là tướng làm thầy thiên hạ

·        Đốt dưới là tướng Công Hầu

·         Đốt giữa là tướng làm Sứ Tướng

·         Ngón vào danh là tướng làm Khanh Giám

·         Ngón út là tướng làm Triều Lang

·         Ngón cái là tướng giàu lớn.

·         Lưng Tay năm ngón đều có lằn ngang quấn quanh, là tướng phong Hầu Vương

·        Thớ suốt là tướng phong Tướng.

·         Lưng Tay là gốc Ngón tay trỏ, cũng gọi là Minh đường

·         Có lằn lạ, Nốt ruồi đen là tướng tài nghệ cao quý

·         Thành lằn chim bay, thể chữ, lại là tướng quan sinh thanh hiển

·         Gốc ngón cái có lằn ngang gọi là lằn Không cốc, là tướng giàu lớn, vào đâu cũng lọt

·         Có lằn vòng quanh quấn kẽ chẳng đứt, gọi là lằn Ngọc xuyến, chủ về được người kính ái

·        Một lằn, hai lằn là tướng vinh sớm chiều chốc lát

·         Ba lằn trở lên là tướng quý Hàn lâm, trai gái đều đồng.

·         Lằn nên được giáp vồng, nếu cách đứt chẳng giáp thì không nghiệm.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®