tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Xem tướng lằn chân

Cập nhật : 05/07/2014
Dưới chân có ba lằn như văn gấm là tướng ăn lộc muôn chung ü Dưới chân có lằn như cây hoa là tướng chứa của vào số ü Dưới chân có lằn như Mũi kéo là tướng chứa vàng cự vạn

Xem tướng lằn chân

ü  Dưới chân mềm nhuyển, tế nhị mà nhiều lằn là tướng quí, thô tục

ü   Cứng queo mà không lằn là tướng hèn

ü  ới chân có lằn rùa là tướng ăn lộc hai ngàn hộc

ü  Dưới chân có lằn chim là tướng quan văn

ü  Dưới chân có lằn sách suốt lên là tướng lục bộ Thị lang

ü  Dưới chân có ba lằn như văn gấm là tướng ăn lộc muôn chung

ü  Dưới chân có lằn như cây hoa là tướng chứa của vào số

ü  Dưới chân có lằn như Mũi kéo là tướng chứa vàng cự vạn

ü  Dưới chân có lằn như hình người là tướng quan cao cực phẩm

ü  Có lằn như ba cây thước là tướng phúc lộc

ü  Có lằn như tám trôn ốc là tướng giàu sang.

ü  Hai ngón nhỏ không lằn thì phải, hai ngón nhỏ đều có, gọi là lằn mười ốc, là tướng người tính thô bỉ

ü  Duy mười ngón đều không lằn, phần nhiều là tướng phá bại.

ü   Dưới chân có lằn, đại lợi con cháu

ü  Dưới chân có lằn rùa là tướng có tiếng thanh một đời

ü  Dưới chân có Nốt ruồi đen là tướng hiền sĩ phú quí.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®