tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Xem tướng huyết

Cập nhật : 05/07/2014
Trai, gái huyết sáng, huyết vượng là tướng phú quí và hưởng thọ. · Tối tối ở trong là trệ, đen, đỏ hiện ra ngoài là đục

Xem tướng huyết

·        Huyết Tại trong da, muốn biết trệ, đục, hay là sáng, vượng, nên xem khí Sắc.

·        Huyết là cội rễ của khí Sắc, huyết đủ mới phát ra khí Sắc, huyết vượng thì khí Sắc mới sáng.

·        Ẩn ẩn ứng ở trong, ánh ra ngoài da là huyết sáng rỡ, trong có Sắc là vượng

·        Trai, gái huyết sáng, huyết vượng là tướng phú quí và hưởng  thọ.

·        Tối tối ở trong là trệ, đen, đỏ hiện ra ngoài là đục

·        Huyết trệ, huyết đục là tướng hèn hạ nghèo cùng

·        Sắc trắng như phấn, là huyết chẳng có màu

·        Huyết chẳng có màu là tướng một đời nhiều vận rủi và không thọ.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®