tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Xem tướng da

Cập nhật : 05/07/2014
"Da gấp, da khô là tướng người ngu ngoan, hèn hạ, phá tán gia tài và khó được tới 49 tuổi".

Xem tướng da

·        Phàm da thuộc thổ (đất), đất phải dày chắc mới tư sinh được muôn vật da phải dày chắc mới bao bọc được xương thịt, tư nhuận được khí huyết.

·        Cho nên da gấp và mỏng là tướng thọ đoản, da khoan và dày là tướng thọ trường.

·        Sách nói rằng:

·        "Da gấp, da khô là tướng người ngu ngoan, hèn hạ, phá tán gia tài và khó được tới 49 tuổi".

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®