tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Xem tướng nói

Cập nhật : 05/07/2014
Người nào Răng trước cửa lớn và bằng, chẳng nói giảo quyệt thâm độc. ü Người Răng trước cửa nhỏ và lệch, hay nói bất cẩn bất tín.

Xem tướng nói

          Nói năng quan hệ về điều vinh, nhục.

ü     Nhanh Miệng thì chiêu lấy sự lỗi.

ü      Chắc lời thì ít kẻ oán.

ü      Người nói phiếm hay lộ Răng.

ü     Người nói cuồng hay há lớn Miệng.

ü      Người nói cẩn thận hay Môi dài. Người nói ngay thẳng hay Răng bằng.

ü      Người nói vội hay Miệng mỏng.

ü     Người nói dối hay Răng nhỏ.

ü     Người ưa nói sự tiện nghi hay Miệng lật lại.

ü     Người ưa nói dài nói ngắn hay Miệng hở (Môi chẳng che Răng).

ü      Người nào Răng trước cửa lớn và bằng, chẳng nói giảo quyệt thâm độc.

ü      Người Răng trước cửa  nhỏ và lệch, hay nói bất cẩn bất tín.

ü      Người Lưỡi lớn, Miệng nhỏ nói chẳng hết lời.

ü      Người Lưỡi nhỏ, Miệng lớn nói năng lanh lợi. Người Lưỡi lớn nhiều lằn nói ắt hợp lẽ.

ü     Người Lưỡi dài, nói có cội rễ.

ü     Người Lưỡi ngắn nói không tinh tế.

ü      Người trên Lưỡi đen tối, nói không thuỷ chung.

ü     Người trong Lưỡi tươi hồng, nói có đạo lý.

ü      Lời nói chưa ra mà trước đã thấy Lưỡi là người hay nói sự lỗi của người khác.

ü      Lời nói chưa thôi mà đầu dủ xuống là người Miệng phải, lòng quấy.

ü      Lưỡi có Nốt ruồi đen là người tính hay nói dối.

ü      Đó là đại lược xem tướng nói vậy.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®