tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Bàn về hình có thừa

Cập nhật : 05/07/2014
Chỏm đầu tròn dày ü Bụng và lưng cao nở ü Trán rộng bốn phía ü Môi đỏ, Răng trắng ü Tay tròn thành vòng ü Mũi thẳng như trái mật

Bàn về hình có thừa

            Hình có thừa là:

ü     Chỏm đầu tròn dày

ü      Bụng và lưng cao nở

ü     Trán rộng bốn phía

ü      Môi đỏ, Răng trắng

ü      Tay tròn thành vòng

ü      Mũi thẳng như trái mật

ü      Mắt tròng đen, tròng trắng phân minh

ü      Lông Mày tốt, dài và thưa, vai nở

ü      Rốn dày, trước ngực phẳng rộng

ü      Bụng tròn buông xuống

ü      Dáng đi dáng ngồi đoan chính

ü     Năm nhạc chầu lại, ba đình xứng nhau

ü     Thịt nhị, xương nhỏ

ü      Tay dài, chân vuông

ü      Xem thấy có vẽ oai nghiêm

ü     Nhìn ra có ý vui vẻ, đó đều là hình có thừa vậy.

ü      Hình có thừa là tướng người sống thọ vào bệnh và hưởng giàu sang đó.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®