tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Bàn về thần có thừa

Cập nhật : 05/07/2014
Ngó xa thì nhấp nhánh như mặt trời trên nhành chiếu trời sương nhìn gần thì linh lung như gió hoà động nhành hoa xuân

Bàn về thần có thừa

                        Thần có thừa là:

ü     Tinh Mắt trong sáng, nhìn ngó chẳng nghiêng

ü     My tốt và dài

ü     Tinh thần tảng động

ü     Dung Sắc nhuận trạch

ü     Cử chi ung dung

ü     Ngó xa thì nhấp nhánh như mặt trời trên nhành chiếu trời sương nhìn gần thì linh lung như gió hoà động nhành hoa xuân

ü     Tới việc gì thì cương nghị như con thú dữ bước trong núi sâu

ü     Xử với chúng thì tiêu diêu như chim phượng hoàng bay liệng trên đường mây

ü     Lúc ngồi như hòn đá vững chẳng động

ü     Lúc nằm như con quạ đỗ chẳng hay

ü     Lúc đi nhẹ nhàng như dòng nước phẳng chảy

ü     Lúc đứng sừng sững như ngọn núi cao vọi

ü     Nói chẳng nói bậy

ü     Làm chẳng làm càn

ü     Mừng giận chẳng động cái lòng

ü     Vinh nhục chẳng đổi cái nết

ü     Muôn vẻ giao lẫn ở trước, mà lòng thường như một mực, đó là thần có thừa vậy.

ü      Thần có thừa là tướng người thượng quý, sự hung tai khó phạm vào, được hưởng trót lộc trời đó.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®